Kuntalaisaloite

Keltainen kauppahalli kesäpäivänä keskellä toria.

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla kyseisen kunnan jäsen, tai kunnan palvelun käyttäjä. Aloitteita voivat tehdä myös kunnan alueella toimivat yhteisöt, säätiöt ja kiinteää omaisuutta omistavat tai hallitsevat toimijat.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen Kuopion kaupungille useammalla eri tavalla:

Milloin kannattaa tehdä kuntalaisaloite?

Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Miten aloite käsitellään?

Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi valtuustolle viedään vuosittain tiedoksi sellaiset aloitteet, jotka kuuluvat valtuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Milloin kannattaa antaa palautetta?

Palautteen antamista kannattaa suosia etenkin, kun kyseessä on pieni, helposti korjattavissa oleva asia, tai oma kokemus, jonka haluat jakaa kaupungille. Jos haluat antaa palautetta kunnalle, tehdä kysymyksiä tai toimenpide-ehdotuksia, tee se yleisen palautepalvelun kautta.

Lisätietoa palautteen antamisesta: