Vaalit ja äänestäminen

Nainen äänestämässä puisessa äänestyskopissa vaaleanpunainen hame päällä.

Presidentinvaali

Perustuslain mukaan tasavallan presidentti valitaan välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista. Presidentin toimikausi kestää kuusi vuotta. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Mikäli joku ehdokkaista saa jo ensimmäisessä vaalissa yli puolet annetuista äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Kuntavaalit

Äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa asioihin, jotka ovat osa päivittäistä elämääsi.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Nämä luottamushenkilöt käyttävät kuntien ylintä päätösvaltaa neljän vuoden ajan. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Kuopion kaupunginvaltuustoon kuuluu 59 jäsentä. Kuntalain mukaan valtuutettujen määrästä päättää kunnanvaltuusto, ja 100 001–250 000 asukkaan kunnissa täytyy valtuustossa olla minimissään 59 jäsentä.

Kuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Seuraavat kuntavaalit pidetään sunnuntaina 13.4.2025

Aluevaalit

Tammikuussa 2022 pidettiin Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokoonpano ja kokoukset

Eduskuntavaalit

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2027. Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2027

Europarlamenttivaalit

Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 6.–9.6.2024.

Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Vaalien ulkojulistepaikat kartalla (pdf)

Päätös vaalien ulkojulistepaikoista 20.3.2024