Vaalit ja äänestäminen

Nainen äänestämässä puisessa äänestyskopissa vaaleanpunainen hame päällä.

Europarlamenttivaalit 9.6.2024

Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 6.–9.6.2024.

Ennakkoäänestys on 29.5–4.6.2024.Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Varsinaisena vaalipäivänä 9.6. voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on mainittu äänioikeusilmoituksessa. Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9-20.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeilla, joita on saatavina kaupunginkansliasta os. Tulliportinkatu 31. Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan virka-aikana numerossa 0447 182 180.

Äänestyspaikat (ennakkoäänestys ja vaalipäivä) sekä ohjeet kotiäänestämistä varten: Kuulutus EU-vaalit 2024 (pdf)

Vaalien ulkojulistepaikat kartalla (pdf)

Päätös vaalien ulkojulistepaikoista 20.3.2024

Katso myös:

EU-vaalit ovat kuntavaalit | Kuntaliitto.fi

Europarlamenttivaalit – Vaalit

Kuntavaalit

Äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa asioihin, jotka ovat osa päivittäistä elämääsi.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Nämä luottamushenkilöt käyttävät kuntien ylintä päätösvaltaa neljän vuoden ajan. Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Kuopion kaupunginvaltuustoon kuuluu 59 jäsentä. Kuntalain mukaan valtuutettujen määrästä päättää kunnanvaltuusto, ja 100 001–250 000 asukkaan kunnissa täytyy valtuustossa olla minimissään 59 jäsentä.

Kuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Seuraavat kuntavaalit pidetään sunnuntaina 13.4.2025

Eduskuntavaalit

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2027. Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2027

Presidentinvaali

Perustuslain mukaan tasavallan presidentti valitaan välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista. Presidentin toimikausi kestää kuusi vuotta. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Mikäli joku ehdokkaista saa jo ensimmäisessä vaalissa yli puolet annetuista äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.