Vaikuttamis- ja yhteistyöelimet

Paljon käsiä päällekkäin yhteistyön merkiksi.

Eri kuntalaisryhmillä on kunnissa vaikuttamis- ja yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Ryhmät täydentävät osaltaan kunnallisten lautakuntien määrää.

Kuopiossa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Yhteistyöelimet ovat lasten parlamentti ja romanityöryhmä.