Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kanava vammaisten kuntalaisten ja hallinnon välillä. Edistää tasa-arvoa edesauttamalla vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin.

Vammaisneuvoston päätehtävät

  • Tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja.
  • Edistää vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä.
  • Seurata kaupungin suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä sekä toimia hallinnon vammaisasiantuntijaelimenä.
  • Seurata vammaispoliittisen ohjelman toteutusta.

Jäsenet 2023 – 2025

Vammaisneuvoston jäsenet edustavat vammaisjärjestöjä ja kaupungin toimialoja. Kaupunginhallitus nimeää järjestöjen edustajat vammaisjärjestöjen yhteistyöelimen esityksestä. Neuvoston toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Puheenjohtaja
Katja Heinonen
katja.heinonen@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Virpi Sourunjärvi
virpi.sourunjarvi@gmail.com

Sihteeri
Tuija Korhonen
tuija.katri.korhonen@kuopio.fi

Jäsenet (varajäsenet)

Tuomo Burman (Sari Hyvärinen)
Sirpa Jouhkimo (Markku Partanen)
Mika Saastamoinen (Juha Oksanen)
Anu Ingman (Irja Harju)
Sirkku Lappalainen (Ritva Mikkola)
Risto Tabell (Jukka Paappanen)
Paula Pakarinen, suunnitteluinsinööri, Kuopion kaupunki
Kirsi Rönkkö, kulttuurisuunnittelija, Kuopion kapunki
Päivi Partanen, liikunnanohjaaja, kansalaistoiminnan palvelut

Kokouspöytäkirjat

Lue lisää vammaisneuvostosta