Vanhusneuvosto

Kuopion kaupungin vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain edellyttämä 12 jäseninen kunnallinen luottamuselin, jonka kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen.

Vanhusneuvoston tehtävänä on

  • Edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden näkökulmasta sekä edistää Kuopion kaupungin ja eläkäläisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa.
  • Vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja, huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös iäkkäille ihmisille.
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.
  • Edistää osaltaan vanhuksien, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua.
  • Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus kaupunginhallitukselle.

Jäsenet 2021 – 2023

Puheenjohtaja
Anja Korhonen, anja.korhonen05@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Keijo Karttunen, keijoka1@gmail.com
puh. 040 557 1946

Sihteeri
Marketta Heikkinen, marketta.heikkinen@kuopio.fi

Jäsenet

Veli Mäntynen, veli.mantynen@pp1.inet.fi

Ilkka Hiltunen, hiltunenilkka.45@gmail.com

Pirkko Ohvo, pirkkoo@yahoo.com

Leena Pulkkinen, leenapulkkinen2@gmail.com

Tanja Kaipainen, tkaipainen@gmail.com

Juhani Happonen, happonet@dnainternet.net

Veli Mäntynen, veli.mantynen@pp1.inet.fi

Pirjo Nironen, pirjo.nironen@wippies.fi
puh. 040 539 3489

Helvi Rissanen, helvi.a.rissanen@gmail.com
puh. 044 363 0003

Seija Eskelinen, seijaaulikki.eskelinen@gmail.com

Kari Putkonen, kari.k.putkonen@gmail.com

Esittelijä
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
janne.hentunen(at)kuopio.fi, 0447 182 502

Kokouspöytäkirjat

Lue lisää vanhusneuvostosta