Vanhusneuvosto

Kuopion kaupungin vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain edellyttämä 12 jäseninen kunnallinen luottamuselin, jonka kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen.

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

  • Edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden näkökulmasta sekä edistää Kuopion kaupungin ja eläkäläisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa.
  • Vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja, huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös iäkkäille ihmisille.
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.
  • Edistää osaltaan vanhuksien, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua.
  • Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus kaupunginhallitukselle.

Jäsenet 2023 – 2025

Puheenjohtaja
Anja Korhonen, anja.korhonen05@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Markku Ulmanen, markku.ulmanen@icloud.com             
Puh. 045 8752 729

Sihteeri
Tiina Säilä, tiina.saila@kuopio.fi

Jäsenet

Esittelijä
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
janne.hentunen(at)kuopio.fi, 0447 182 502

Veli Mäntynen, veli.mantynen@pp1.inet.fi, puh.040 588 7036

Ilkka Hiltunen, hiltunenilkka.45@gmail.com, puh. 050 353 3367

Pirkko Ohvo, pirkkoo@yahoo.com

Leena Pulkkinen, leenapulkkinen2@gmail.com

Tanja Kaipainen,  tanja.kaipainen@ekhva.fi

Juhani Happonen, happonet@dnainternet.net

Mirja Syrjänen, mirjaliisa.syrjanen@gmail.com 

Sirkka Torsti, torstisirkka@gmail.com

Kari Putkonen, kari.k.putkonen@gmail.com

Risto Asikainen

Kokouspöytäkirjat

Lue lisää vanhusneuvostosta