Romanityöryhmä

Kuopiossa toimii kaupunginhallituksen nimeämä romanityöryhmä. Työryhmän toiminta-ajatuksena on avoin tiedonvaihto sekä kaupungin eri yksiköiden että romaniväestön ja kaupungin välillä. Tämä on luonut edellytyksiä romanien elinolojen kohentamiseksi, romaninuorten koulunkäynnin turvaamiseksi ja on myös tuonut romanikulttuurin tuntemusta kaupungin eri yksiköihin.

Työryhmä on keskittynyt toiminnassaan asioihin, joihin ensisijaisesti kuopiolaisella toiminnalla ja päätöksenteolla voidaan vaikuttaa. Lisäksi työryhmän toiminnan lähtökohtana on, että sen toiminta on romanilähtöistä ja heidän hyväksymäänsä. Tärkeimmiksi selvitys- ja tarkastelukohteiksi on valittu koulutus-, asumis-, elinkeino- ja työllistymistilanteet.

Työryhmän sihteeri: Tarja Marin-Hakkarainen, tarja.marin-hakkarainen@kuopio.fi

Romanityöryhmän pöytäkirjat