Kuopion Lasten Parlamentti

Kuopion Lasten Parlamentti on kunnan virallinen toimielin ja sen avulla lasten näkökulmaa voidaan huomioida niin asioita valmistellessa kuin päätöksiä tehdessä. Lasten Parlamentti mahdollistaa 9-13 -vuotiaiden lasten kuulemisen heitä koskevissa asioissa, sekä lasten aktiivisen osallistumisen ja vaikuttamisen.

Kuopion Lasten Parlamenttiin kuuluu kaksi edustajaa jokaiselta alakoululta. Edustajien toimikausi on kaksi lukuvuotta.

Lasten parlamenttitoiminnan perustana on kaikissa Kuopion alakouluissa toimivat oppilaskuntien hallitukset. Jokaisella oppilaskunnan hallituksella on koulussaan ohjaava opettaja / ohjaavat opettajat, jotka mahdollistavat oppilaiden osallisuuden toteutumisen koulussa. Koulujen edustajat tuovat ideat ja asiat Lasten Parlamentin suurkokoukseen.  Kuopion Lasten Parlamentin hallitus kokoontuu suurkokousten välissä noin kerran kuukaudessa valmistellen suurkokouksen asialistaa.

Kuopion Lasten Parlamentti (peda.net)