Säännöt ja ohjeet

Kaupungintalon juhlasali kattokruunuineen ja penkkeineen.

Kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö. Hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa. Hallintosääntö ja siihen tehtävät muutokset hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Kuopion kaupungin hallintosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2023 ja hallintosääntö on tullut voimaan 1.12.2023 lukien.

Palvelualueiden toiminnasta määrätään kunkin palvelualueen toimintasäännöillä.

Kuopion kaupungin konserniohjausta ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymät konserniohje ja omistajapolitiikka. Ks. lisää kaupunkikonserni -sivuilta.

Muu lainsäädäntö ja kunnalliset määräykset

Kunnan toimintaa ohjaa Kuntalaki (410/2015). Kuntalain lisäksi kunnan toimintaa ohjataan järjestyslailla. Järjestyslailla edistetään yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Kuopion kaupungilla on lisäksi useita muita ohjeita ja sääntöjä. Nämä löytyvät kunkin palvelun yhteydestä.