Jaostot

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii omistajaohjausjaosto ja lähidemokratiajaosto.

Lähidemokratiajaosto

Lähidemokratiajaoston tehtävänä on huolehtia lähidemokratian kaupunkitasoisesta kehittämisestä ja sitä edistävän toiminnan ohjaamisesta. Jaosto asettaa pitäjäraadit sekä päättää pitäjäraadeille myönnettävien kehittämismäärärahojen jakamisesta.

Lähidemokratiajaoston jäsenet

Lähidemokratiajaostossa on viisi jäsentä.

Tiina Kaartinen, sd.

kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

toi­min­nan­joh­ta­ja

Vesa Linnanmäki, kesk.

Kaisa Kantele, vihr.

so­si­aa­li­työn­te­ki­jä

Pekka Niiranen, kok.

dosentti, toimittaja

Vuokko Hämäläinen, ps.

ter­veys­tie­tei­den maisteri, sai­raan­hoi­ta­ja, eläk.

Omistajaohjausjaosto

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa. Jaoston tehtäviin kuuluu kaupungin omistajapolitiikan valmistelu sekä omistajaohjauksen valmistelu ja toteuttaminen. Omistajaohjausjaosto myös nimittää yhtiökokousedustajat yhtiöihin, joissa kaupunki on omistajana sekä valmistelee kaupungin esitykset henkilöistä nimitettäväksi yhteisöjen hallintoon. 

Lisää tietoa omis­ta­jaoh­jaus­jaos­ton toiminnasta löydät täältä

Omistajaohjausjaoston jäsenet

Allu Koskinen, kok.

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

Aleksi Eskelinen, kesk.

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Marja Berg, vihr.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)

Björn Cederberg, kd.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (kd.)

Tiina Kaartinen, sd.

kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

Outi Peltola, ps.

kaupunginvaltuuston varajäsen

Kuopion työllisyysaluejaosto

Kuopion työllisyysalueen kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan palveluiden järjestämisestä vastaavaksi toimielimeksi on perustettu Kuopion kaupunginhallituksen alainen jaosto (1.6.2025 alkaen lautakunta). Toimielin toimii myös työvoimaviranomaisena.

Jaoston keskeisinä tehtävinä on mm.

  • Järjestää laissa säädetyt julkiset työvoimapalvelut sekä muut yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät Kuopion työllisyysalueella
  • Vastata työllisyysalueen työllisyyspolitiikan suuntaviivojen ja tavoitteiden määrittelystä sekä työllisyyspoliittisesta ohjauksesta
  • Päättää työllisyysalueen palveluverkosta
  • Päättää kuntayhteistyötä koskevien sopimusten ja ym. merkittävien sopimusten hyväksymisestä
  • Käsitellä tarvittavat muutos-, oikaisu- ja valitusasiat

Työllisyysaluejaoston esityslistat ja kokouspöytäkirjat  Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Kuopion työllisyysaluejaoston jäsenet kaudella 1.5.2024–31.5.2025

Jaostossa on yhteensä 11 jäsentä, joista Kuopiolla on 6 paikkaa ja jäsenkunnilla 5 paikkaa. Jäsenkuntien paikat jakautuvat niin, että Siilinjärvellä, Lapinlahdella ja Suonenjoella on jokaisella yksi paikka, Koillis-Savon kunnilla (Tuusniemi, Kaavi ja Rautavaara) yksi yhteinen paikka sekä läntisen alueen kunnilla (Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Keitele) yksi yhteinen paikka.

Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain (380/2023) mukaan julkisilla työvoimapalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua.

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

JäsenPuolueHenkilökohtainen varajäsenPuolue
KuopioHannu Kananen, puheenjohtajaKESKAleksi EskelinenKESK
KuopioTiina Kaartinen, varapuheenjohtajaSDPIiris AsikainenSDP
KuopioOuti PeltolaPSVuokko HämäläinenPS
KuopioKaisa KanteleVIHRMarja BergVIHR
KuopioAri (Allu) KoskinenKOKKati SweeneyKOK
KuopioMiia Eskelinen-FingerroosKOKPekka NiiranenKOK
Koillis-Savo (Tuusniemi, Kaavi ja Rautavara)Aki LisanderPSJarkko TaskinenPS
LapinlahtiKari VirrantaKESKOssi MartikainenKESK
Läntinen alue (Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Keitele)Saara KoskinenKESKAnne KarhunenKESK
SiilinjärviMerja RautiainenKESKAnna HuttunenKESK
SuonenjokiOlavi RuotsalainenSDPMarkku SatoSDP