Jaostot

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii omistajaohjausjaosto ja lähidemokratiajaosto.

Lähidemokratiajaosto

Lähidemokratiajaoston tehtävänä on huolehtia lähidemokratian kaupunkitasoisesta kehittämisestä ja sitä edistävän toiminnan ohjaamisesta. Jaosto asettaa pitäjäraadit sekä päättää pitäjäraadeille myönnettävien kehittämismäärärahojen jakamisesta.

Lähidemokratiajaoston jäsenet

Lähidemokratiajaostossa on viisi jäsentä.

Tiina Kaartinen, sd.

kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

toi­min­nan­joh­ta­ja

Vesa Linnanmäki, kesk.

Kaisa Kantele, vihr.

so­si­aa­li­työn­te­ki­jä

Pekka Niiranen, kok.

dosentti, toimittaja

Vuokko Hämäläinen, ps.

ter­veys­tie­tei­den maisteri, sai­raan­hoi­ta­ja, eläk.

Omistajaohjausjaosto

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa. Jaoston tehtäviin kuuluu kaupungin omistajapolitiikan valmistelu sekä omistajaohjauksen valmistelu ja toteuttaminen. Omistajaohjausjaosto myös nimittää yhtiökokousedustajat yhtiöihin, joissa kaupunki on omistajana sekä valmistelee kaupungin esitykset henkilöistä nimitettäväksi yhteisöjen hallintoon. 

Lisää tietoa omis­ta­jaoh­jaus­jaos­ton toiminnasta löydät täältä

Omistajaohjausjaoston jäsenet

Allu Koskinen, kok.

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

Aleksi Eskelinen, kesk.

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Marja Berg, vihr.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)

Björn Cederberg, kd.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (kd.)

Tiina Kaartinen, sd.

kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

Outi Peltola, ps.

kaupunginvaltuuston varajäsen