Vaikutusten arviointi Kuopion kaupungin päätöksenteossa

Päätösten vaikutuksia tulee ennakoida, sillä kaupungin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja yrityksiin. Ennakkoarviointi onnistuu parhaiten, kun se liitetään osaksi valmistelu- ja päätöksentekokäytäntöjä.

Vaikutusten ennakkoarviointi Kuopion päätöksenteossa on hyväksytty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 9.9.2022. Vaikutusten arviointi tehdään toimielinpäätöksiin.

Päätöksen vaikutuksia arvioidaan seuraavasti:

  • Strategiavaikutus
  • Vaikutukset ihmisiin
  • Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon
  • Vaikutukset kunnan talouteen ja henkilöstöön
  • Vaikutukset yrityksiin