Lautakunnat

Kokous käynnissä. Etualalla puheenjohtajan nuija.

Kuopiossa on kahdeksan lautakuntaa: kaupunkirakennelautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, perusturva- ja terveyslautakunta (31.5.2025 saakka), ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä keskusvaalilautakunta. Alueellisia lautakuntia ovat joukkoliikennelautakunta ja Savo-Pielisen jätelautakunta.

Kaupunginhallituksen alaisena toimivat lisäksi lähidemokratiajaosto ja omistajaohjausjaosto. Suoraan kaupunginvaltuuston alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta.

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan.