Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa. 

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kirjaamosta. Tilaus tehdään sähköisellä lomakkeella. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html

Katso kaikki viranhaltijapäätökset This link will open to a new tab