Kaupunginhallitus

Kuopion kaupunkitalo iltavalaistuksessaan.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä vastaa sen toiminnan tuloksellisuudesta ja edunvalvonnasta.

Kuopion kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita vain kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen kokousajankohdat.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja kokouspöytäkirjat.

Kaupunginhallituksen jäsenet 1.6.2023 – 31.5.2025

Yhteystiedot näkyvissä henkilöiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen.

Aleksi Eskelinen, kesk.

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allu Koskinen, kok.

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

yrittäjä, ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä

Tiina Kaartinen, sd.

kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

toi­min­nan­joh­ta­ja

Björn Cederberg, kd.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (kd.)

lääkäri, pastori

Miia Eskelinen-Fingerroos, kok.

toi­mi­tus­joh­ta­ja

Vuokko Hämäläinen, ps.

ter­veys­tie­tei­den maisteri, sai­raan­hoi­ta­ja, eläk.

Kaisa Kantele, vihr.

so­si­aa­li­työn­te­ki­jä

Jaakko Kosunen, sd.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (sd.)

opettaja, eläk.

Vesa Linnanmäki, kesk.

Sallamaarit Markkanen, kesk.

tradenomi, vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän asian­tun­ti­ja

Pekka Niiranen, kok.

dosentti, toimittaja

Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 14.00. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat pidetään tarkastuksen jälkeen yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Kaupunginhallituksen yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimii hallintopalvelu.

Kaupunginhallituksen kokouspäivät 2024
ma 15.1. klo 14:00
ma 22.1. klo 14:00
ma 5.2. klo 14:00
ma 12.2. klo 14:00
ma 19.2. klo 15:00
ma 26.2. klo 14:00
ma 11.3. klo 14:00
ma 18.3. klo 14:00
ma 25.3. klo 14:00
ma 8.4. klo 14:00
ma 15.4. klo 14:00
ma 22.4. klo 14:00
ma 6.5. klo 15:00
ma 13.5. klo 14:00
ma 20.5. klo 14:00
ma 27.5. Kokouksen jälkeen avointilaisuus kuntalaisille (Nilsiässä)
ma 3.6. klo 14:00Peruttu!
ma 10.6. klo 14:00
ma 17.6. klo 14:00
ma 24.6. klo 14:00
ma 12.8. klo 14:00
ma 19.8. klo 14:00
ma 26.8. Avoin kokous (suunnittelu)
ma 2.9. klo 15:00
ma 9.9. klo 16:15(tarvittaessa)
ma 16.9. klo 14:00
ma 23.9. klo 14:00
ma 30.9. klo 13:00Talousarvioriihi
ma 21.10 tai ti 22.10.Talousarvioseminaari
ma 28.10. klo 14:00Talousarvion päätöskokous
ma 4.11. klo 15:00
ma 11.11. klo 14:00
ma 18.11. klo 14:00
ma 25.11. klo 14:00
ma 2.12. klo 14:00
ma 9.12. klo 14:00
ma 16.12. klo 14:00

KUOPION KAUPUNKI, hal­lin­to­pal­ve­lu

Tul­li­por­tin­ka­tu 31

PL 228, 70101 Kuopio