Kaupunkikonserni

Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Kuopion kaupunkikonsernin. Emokaupungin lisäksi Kuopio-konserniin kuuluu noin 30 tytär- ja osakkuusyhteisöä sekä kaksi kuntayhtymää. 

Omistajaohjaus

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto, kaupunginjohtaja, kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja ja talousjohtaja. 

Omistajaohjauksella kaupunki pyrkii ohjaamaan yhtiöiden ja yhteisöjen hallintoa ja toimintaa siten, että toiminnassa huomioidaan kaupungin kokonaisetu ja kaupunkistrategia. 

Kuopion kaupungin konserniohjausta ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymät: 

Konserniyhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta muun muassa osavuosikatsausten yhteydessä sekä tilikauden päättyessä. Merkittävimpien tytäryhteisöjen raportit sisällytetään kaupunkitasoisiin raportteihin. 

Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa. Jaoston tehtäviin kuuluu kaupungin omistajapolitiikan valmistelu sekä omistajaohjauksen valmistelu ja toteuttaminen. Omistajaohjausjaosto myös nimittää yhtiökokousedustajat yhtiöihin, joissa kaupunki on omistajana sekä valmistelee kaupungin esitykset henkilöistä nimitettäväksi yhteisöjen hallintoon. 

Iiro Lyytinen

konserniohjauspäällikkö

talous- ja omis­ta­jaoh­jaus