Turvallisuus ja varautuminen

Turvallisuus on tärkeä osa kaupungin hyvinvointia. Turvallisuus on myös ihmisten perusoikeus ja yhteinen asia, johon niin eri viranomaiset, yhteisöt, elinkeinoelämä kuin kansalaiset itsekin voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Kaupungin varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautuminen kuuluu kunnan perustehtäviin, ja se pohjautuu aina normaaliolojen järjestelyille. Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin edesauttaa tilanteista selviämistä. Kaupungin tehtäviin kuuluu muun muassa erilaisten suunnitelmien tekeminen, kuten valmiussuunnitelmat ja evakuointisuunnitelmat, joiden ajantasaisuutta tarkistetaan määräajoin. 

Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on kuvaus Kuopion kaupungin varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Suunnitelman yleinen osa on laadittu siten, että varsinainen tekstiosa on julkinen, julkisuuslain perusteella salattava aineisto on koottu liitteisiin.

Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa (pdf)

Kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma on osa sähköistä hyvinvointikertomusta. Suunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat yleisten alueiden turvallisuus ja viihtyisyys, arjen turvallisuus sekä tapaturmien, onnettomuuksien, päihdehaittojen ja väkivallan ehkäiseminen.

Mikko Moilanen

Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö