Turvallisuus ja varautuminen

Turvallisuus on tärkeä osa kaupungin hyvinvointia. Turvallisuus on myös ihmisten perusoikeus ja yhteinen asia, johon niin eri viranomaiset, yhteisöt, elinkeinoelämä kuin kansalaiset itsekin voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Turvallinen koti-, työ- ja muu toimintaympäristö on tärkeä meille kaikille. Huolehdi omalta osaltasi ympäristösi turvallisuudesta. Varoittimet, alkusammutusvälineet, poistumisreitit ja oikea toiminta auttavat onnettomuustilanteessa. Turvallisessa toimintaympäristössä ennaltaehkäistään myös tapaturmia, pidetään huolta muista ihmisistä, rakennusten turvallisuudesta sekä huolehditaan turvavarusteiden ja -välineiden toimintakunnosta. Lisäksi varaudutaan myös häiriötilanteisiin, kuten myrskyihin, tulviin ja pitkiin sähkökatkoksiin.

72-tuntia suosituksen mukaisesti kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa (www.72tuntia.fi). Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa, ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Kaupungin varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautuminen kuuluu kunnan perustehtäviin, ja se pohjautuu aina normaaliolojen järjestelyille. Kunnan varautumista johtaa kaupunginjohtaja ja toiminnan käytännön ohjaamisesta huolehtii palvelualueiden johto. Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin edesauttaa tilanteista selviämistä. Varautumalla kunta huolehtii, että kuntalaisille tärkeät palvelut ja päätöksenteko toimivat myös normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Häiriötilanteiden aikana palveluissa voi esiintyä katkoksia, mutta pyrkimyksenä on, että palvelut palautuvat normaaliksi mahdollisimman pian. Kunta tiedottaa mahdollisten häiriötilanteiden yhteydessä tilanteen kehittymisestä verkkosivuilla, kunnan sosiaalisen median kanavissa sekä tiedotusvälineiden avulla.

Kunnan tehtäviin kuuluu muun muassa erilaisten suunnitelmien tekeminen, kuten valmiussuunnitelmat ja evakuointisuunnitelmat, joiden ajantasaisuutta tarkistetaan määräajoin. Kuopion kaupungin valmiussuunnitelmassa kuvataan varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, yhteenveto yksiköiden valmiussuunnitelmin tavoitteista ja toimenpiteistä, kuvaus kaupungin elintärkeistä toiminnoista, uhkamalleista ja linjaus kriisijohtamisesta eri tilanteissa.

Kuopion varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoite on kaupungin strategiaa tukien turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa, häiriötilanteiden hallinta ja niistä toipuminen.

Kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma on osa sähköistä hyvinvointikertomusta. Suunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat yleisten alueiden turvallisuus ja viihtyisyys, arjen turvallisuus sekä tapaturmien, onnettomuuksien, päihdehaittojen ja väkivallan ehkäiseminen.

Mikko Moilanen

Turvallisuuspäällikkö