Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Itkonniemen ranta-alueen esirakentaminen käynnistyy

Itkonniemen ranta-alueen esirakentaminen käynnistyy tammi-helmikuun vaihteessa. Esirakentamisella mahdollistetaan osayleiskaavassa esitettyjen korttelialueiden ja virkistyskäyttöön suunnitellun ranta-alueen rakentaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien toteutuminen tulevalle asuntoalueelle.

Maljalahden satama-altaan pohjukan länsi- ja pohjoisrannan esirakentamistyöt on tehty vuosina 2012 ja 2015. Alueen vaiheittainen asuntorakentaminen on käynnissä. Nyt käynnistyvä jatkorakentaminen on jatkumoa edelliseen. Hankealue rakentuu vaiheittain.

Karttakuva Itkonniemen rannasta.

Työt kestävät kokonaisuudessaan muutaman vuoden. Louhetta/moreenia ajetaan reunapenkereeseen ja altaisiin n. 200 000m3.

Pyydämme vaaratilanteiden välttämiseksi huomioimaan työkoneet ja työmaaliikenteen liikkuessanne työmaa-alueen läheisyydessä. Erityisesti lapsille tulee painottaa varovaisuuden noudattamista työmaa-alueen läheisyydessä. Aidoilla eristettyjen alueiden sisäpuolella oleskelu on ehdottomasti kielletty.

Urakoitsijana kohteessa toimii Mestar Kuopio Oy Kuopion kaupungin toimeksiannosta. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki
Rakentamiskoordinaattori Eija Hartikainen, 044 718 5721, eija.hartikainen(at)kuopio.fi

Mestar Kuopio Oy
Työmaapäällikkö Seppo Räsänen, 044 718 1516, seppo.rasanen(at)mestar.fi
Työnjohtaja Kari Happonen, 044 718 1400, kari.happonen(at)mestar.fi