Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Kaupungin energiankäytön tehostamisella selvä säästövaikutus

Kuopion kaupungin palvelualueilla on toteutettu energiankäytön tehostamistoimenpiteitä viime syksystä lähtien. Toimenpiteet ovat sisältäneet muun muassa sisälämpötilojen, ilmanvaihdon sekä valaistuksen optimointia. Toimenpiteiden myötä Kuopiossa säästyy vuositasolla vähintään 1 300 MWh energiaa, joka vastaa noin 109 000 euroa. Sähkölämmitteinen omakotitalo kuluttaa vuodessa sähköä keskimäärin 18 MWh (eli 18 000 kWh), joten säästyneellä energiamäärällä lämmittäisi vuoden ajan noin 72 omakotitaloa.

Kaupungin toimenpiteiden avulla on varauduttu talven sähkönkulutushuippujen tasaamiseen ja osallistuttu sähkön riittävyyden turvaamiseen valtakunnallisella tasolla. Energiansäästötoimenpiteillä on pyritty myös sähkön, lämmön ja veden säästöön.

Kuopio on sitoutunut energiansäästöön myös kunta-alan energiatehokkuussopimuksen myötä, jossa Kuopio on ollut mukana vuodesta 2000 lähtien. Nykyisen sopimuskauden 2017-2025 aikana kaupunki on sitoutunut tehostamaan energiankäyttöään 7,5 prosentilla, joka vastaa reilua 10 000 MWh vuositasolla.

Merkittäviä toimenpiteitä tehty 85:ssä kohteessa

Tilapalveluiden hallinnassa olevissa kaupungin kohteissa on tehty muun muassa ilmanvaihdon aikaohjausten, tuloilman lämpötilojen sekä sisälämpötilojen optimointia. Merkittäviä toimenpiteitä on tähän mennessä toteutettu 85:ssä rakennuksessa, joissa se on toiminnan luonne huomioiden ollut mahdollista, kuten esimerkiksi toimistoissa, luokkahuoneissa, käytävissä ja varastotiloissa. Lisäksi valaistuksen ohjausten muutoksia – kuten ulkovalaistusten valaistustasojen säätöjä ja yöaikaisia sammutuksia – on toteutettu turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Myös rakennusautomaation ohjauksia ja sähköisten sulanapitojärjestelmien toimintaa on optimoitu.

Kuopion Tilapalveluiden yhtenä keskeisenä periaatteena on, ettei kaupungin palvelurakennusten sisäilmaolosuhteita ja turvallisuutta vaaranneta. Kaikki energiankäytön tehostamiseen liittyvät toimenpiteet tarkastellaan aina kohde- ja toimenpidekohtaisesti yhteistyössä Tilapalveluiden omien rakennusterveysasiantuntijoiden kanssa, kertoo talotekniikka-asiantuntija Harri Asikainen Kuopion Tilapalveluilta.

Kiinteistöissä tehdyt toimet ovat tuottaneet joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana säästöä:

  • sähköenergiassa n. 92 MWh / 10 000 €, 3,1 % kokonaiskulutuksesta
  • lämmitysenergiassa (sääkorjattu) 890 MWh / 51 000 €, 7,5 % kokonaiskulutuksesta.

Kaikkiaan Tilapalveluiden hallinnoimia rakennuksia on energiansäästön osalta tarkasteltavana noin 400 kappaletta, ja kohdekohtaisia energiankäytön tehostamistöitä jatketaan edelleenkin. Energiankäytön tehostamistoimenpiteiden määrittelyä ja toimeenpanoa tehdään yhteistyössä Tilapalveluiden, Servican ja Granlundin energia-asiantuntijoiden kanssa.

Energiantehostamistoimien yhteydessä on selvitetty myös tulevaisuuden korjaus- ja muutostarpeita, jotka huomioidaan kohteiden vuosikorjausohjelmissa.

Säästöjä tavoitellaan myös muilla toimenpiteillä

Kaupungin liikuntapaikkojen energiatehokkuutta kehitetään jatkuvasti. Syksyllä 2022 vaihdettiin Kettulanlahden kaukalon valaisimet energiatehokkaisiin led-valaisimiin ja samalla asennettiin valon syöttöä ohjaava painonappi, jota painamalla liikkujat saavat valot päälle. Alkuvuonna 2023 valmistui suunnitelma Maaningan kaukalon valaisimien vaihdosta energiatehokkaammiksi led-valaisimiksi, suunnitelmassa on huomioitu lisäksi valon syöttöä ohjaavan painonapin asennus. Työn odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana.

Kaupunki on myös järjestelmällisesti uusimassa katuvaloja älykkäiksi led-valaisimiksi. Älykkäällä valotekniikalla valotehoa voidaan optimoida valaisinkohtaisesti, minkä avulla saavutetaan säästöä vuosittain noin 319 MWh, joka on noin 48 000 euroa. Katuvalojen optimointi on aloitettu viikolla 9.

Kaupunki on ollut myös mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas –kampanjassa ja viestinyt sekä omalle henkilökunnalleen että kuntalaisille energian säästämisestä. Tämän lisäksi Kuopion kaupungin koordinoima Pohjois-Savon energianeuvonta –hanke on syyskuun ja helmikuun välisenä aikana järjestänyt tai ollut mukana noin 32 tapahtumassa, jotka oli suunnattu kuntalaisille, taloyhtiöille, kunnille ja pk-yrityksille. Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 900 henkilöä. Henkilökohtaista energianeuvontaa on annettu samalla aikavälillä noin 70 kuntaiselle ja taloyhtiölle puhelimitse tai sähköpostitse.  

Myös kaupungin tytäryhtiöt ovat toteuttaneet omia säästötoimenpiteitään. Esimerkiksi Kuopion Pysäköinti Oy on toteuttanut valaistukseen liittyviä toimia, kuten valojen vaihtoa led-tekniikkaan sekä valojen säätämistä aikaohjelmilla ja liiketunnistimien avulla. Muita energiantehostamistoimia ovat olleet esimerkiksi ilmastoinnin ja ajoluiskien lämmittimien säätäminen sekä lämpötilan laskeminen Kauppakeskus Apajassa yhdellä asteella. Kuopion Pysäköinnin toimenpiteiden on arvioitu tuovan säästöä noin 42 500 euroa vuodessa.

Lisätietoja:
Energiansäästökampanja yleisesti:
Tanja Ahonen, ympäristöjohtaja, Kuopion kaupunki
044 718 2141, tanja.ahonen(at)kuopio.fi

Kaupungin kiinteistöt:
Harri Asikainen, talotekniikka-asiantuntija / Kuopion Tilapalvelut
044 718 5637, harri.asikainen(at)kuopio.fi

Katuvalaistus:
Markku Kolari, kunnossapitopäällikkö, Kuopion kaupunki
044 718 5675, markku.kolari(at)kuopio.fi

Kuopion Pysäköinti Oy:
Vesa Saramäki, toimitusjohtaja
044 718 5253, vesa.saramaki(at)kuopionpysakointi.fi