Viksu Kuopio -tunnus

Viksu Kuopio -tunnus taustakuvalla

Kuopion strategian yksi päätavoitteista on Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisausohjelman avulla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Toimimalla resurssiviisaasti eri organisaatiot ja toimijat voivat saada käyttöönsä Viksu Kuopio -tunnuksen. Viksu Kuopio -tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia resurssiviisaustekoihin ja kertomaan niistä. Tehdään Kuopiosta yhdessä Viksu!

Tunnuksen myöntää resurssiviisausohjelman ohjausryhmä kerran vuodessa. Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että

  • organisaatio on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaa
  • organisaatiossa on nimetty vastuuhenkilö, kuten ekotukihenkilö tai muu resurssiviisaudesta tai ympäristöstä vastaava henkilö
  • organisaatio on tehnyt alkukartoituksen ja valinnut kehittämistoimenpiteet
  • organisaatio tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti.

Ehdota organisaatiotasi Viksu Kuopio -tunnuksen saajaksi
Tästä pääset täyttämään lomakkeen Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Viksu Kuopio -tunnuksen saajat

Alta löytyy luettelo organisaatioista, jotka ovat saaneet Viksu Kuopio -tunnuksen. Nimen perässä on kerrottu tunnuksen myöntämisvuosi.