Energiansäästökampanja 

Päivitämme tälle sivulle tietoa energiansäästöön liittyvistä asioista ja mahdolliseen sähköpulatilanteeseen varautumisesta. Sivu päivitetty 2.12.2022

Tämän syksyn ja tulevan talven aikana suomalaisia kannustetaan säästämään energiaa vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat johtaneet ongelmiin energian hinnan ja saatavuuden suhteen Suomessa ja koko Euroopassa. Talvikaudella sähkönkäytön ja lämmityksen kustannukset ovat poikkeuksellisen korkealla. Jokaisen on hyvä varautua myös siihen, että sähköstä on mahdollisesti ajoittain pulaa. Yhdessä toimien voimme vaikuttaa energian saatavuuteen liittyvien riskien pienentämiseen.

Kokoamme tälle sivulle tärkeää tietoa aiheeseen liittyen sekä vinkkejä, joista jokainen voi valita omaan arkeensä sopivimmat vinkit hyödynnettäväksi. Kerromme sivulla myös Kuopion kaupungin energiansäästötoimenpiteistä.

Kannustamme kaikkia kuopiolaisia kiinnittämään huomiota omaan energiankulutukseen ja säästämään energiaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  

Kuopion kaupunki on mukana Suomen valtionhallinnon yhteisessä Astetta alemmas -kampanjassa, ja vie kampanjan yhteistä viestiä eteenpäin omissa viestintäkanavissaan. Jaamme kampanjan aikana energiansäästövinkkejä ja järjestämme kuntalaistapahtumia energiansäästöön liittyen.

Kuntalaisia palvelee alueellinen energianeuvonta, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta energianeuvontaa asukkaille, kunnille ja pk-yrityksille koko Pohjois-Savon alueella. Asukkaille annetaan neuvontaa mm. lämmitykseen, uusiutuvaan energiaan, laitteisiin, kuluttamiseen ja liikkumiseen liittyen. Kunnille ja pk-yrityksille kerrotaan energiatehokkuussopimuksista ja niihin liittymisen hyödyistä, kannustetaan toteuttamaan energiakatselmuksia sekä jaetaan tietoa energia-asioista ja hyvistä käytännöistä.

Valtakunnallinen Astetta alemmas -kampanja


Valtionhallinnon yhteinen Astetta alemmas -kampanja tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä. Kampanja käynnistyi maanantaina 10.10.2022.  

Sähköä on tärkeää säästää erityisesti huippukulutuksen aikoina, joita ovat yleensä arkiaamut klo 8–10 välillä ja iltapäivän tunnit klo 16-18 välisenä aikana.

Kampanjassa on asetettu tavoitteeksi saada yli 95 % suomalaisista säästämään energiaa, leikata sähkön kulutusta huippukulutustunneilta 5 %:lla, ja että myös pitkällä aikavälillä saavutettaisiin pysyvästi alhaisempi energiankulutuksen taso.

Kampanjan tavoitteet:

 • Kaikki suomalaiset tekevät konkreettisia ja nopeasti tehoavia energiansäästötekoja.
 • Sähkön käyttöä rajoitetaan omatoimisesti vuorokauden huippukulutustunneilla - arkisin klo 8–10 ja 16–18 välisenä aikana - siirtämällä sähkölaitteiden käyttöä ja lataamista toiseen ajankohtaan.
 • Energiankulutusta vähennetään kauttaaltaan koko yhteiskunnassa; kodeissa ja taloyhtiöissä, yrityksissä, kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa, kerrotaan Motivan kampanjasivustolla.

Astetta alemmas on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja.  

Energiansäästövinkkejä

Valtionhallinnon Astetta alemmas -kampanjan sivuilta löytyy runsaasti vinkkejä energiansäästöön taloyhtiöissä, kerrostaloissa, omakotitaloissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Lue lisää säästövinkeistä Astetta alemmas -kampanjan sivuilta.

Astetta alemmas -kampanja ja Kuluttajaliiton Hävikkifoorumi tarjoavat myös valmiit vinkit rennompaan joulumenoon, jossa energiaa käytetään harkiten eikä hävikkiruokaa pääse syntymään. Lue lisää joulun energiansäästövinkeistä.

Energiansäästökohteita voivat olla esimerkiksi:  

 • huonelämpötilan alentaminen
 • ilmanvaihdon toiminnan tarkasteleminen
 • suihkuajan lyhentäminen
 • valojen käytön huomioiminen.

Energiansäästötoimissa on hyvä muistaa myös asumisterveyden näkökulma ja sisäympäristöön liittyvät asiat. Lisätietoja aiheesta löydät alla olevista linkeistä:

 

Mahdolliseen sähköpulatilanteeseen varautuminen

Jokaisen on hyvä varautua myös sähköpulan aiheuttamiin mahdollisiin sähkökatkoihin tulevan talven aikana. Jos Suomessa ajaudutaan tilanteeseen, jossa sähkönkulutus ylittää sähköntuotannon, kantaverkkoyhtiö Fingrid päättää hallittujen sähkökatkojen aloittamisesta. Sähkökatkot kierrätetään kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpulatilanne päättyy. Sähköpulaan voidaan päätyä ennakoiden tai yllättäen.

Sähköpulatilanteesta viestivät Fingrid ja työ- ja elinkeinoministeriö. Jakeluverkkoyhtiöt viestivät omille asiakkailleen.

Fingridin Suomen sähköjärjestelmän tila -palvelusta voit seurata lähes reaaliaikaisesti sähkön tuotantoa, kulutusta sekä sähkön tuotantomuotoja.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta, miten mahdollinen sähköpulatilanne syntyy ja kuinka sähköpulatilanteessa toimitaan.
 
Myös normaalioloissa tuntien mittaisia sähkökatkoja voi syntyä useista eri syistä, kuten esimerkiksi myrskyjen tai erilaisten vikojen aiheuttamina.

Konkreettisia ohjeita sähköpulatilanteeseen varautumisesta ja kotivarasta löytyy 72tuntia.fi -sivuilta.

Kotivaralla tarkoitetaan ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita, joita löytyy kotoa, vaikka kauppaan ei pääsisi. Kotivaran pitäisi riittää vähintään kolmeksi päiväksi, jopa viikoksi. Kotivara on normaalissa kierrossa olevia elintarvikkeita ja tavaroita, joita täydennetään sitä mukaa kun niitä käytetään. Näin elintarvikkeet pysyvät tuoreina ja tavarat käyttökelpoisina.
 
Voit lukea aiheesta lisää:


Kuopion kaupungin energiansäästötoimenpiteet

Kuopion kaupungin palvelualueet sekä tytäryhtiöt ovat koonneet tehostettuja energiansäästötoimenpiteitä tulevia vuosia sekä etenkin tulevaa talvikautta koskien. Toimenpiteiden avulla varaudutaan tulevan talven sähkönkulutushuippujen tasaamiseen ja osallistutaan sähkön riittävyyden turvaamiseen valtakunnallisella tasolla. Energiansäästötoimenpiteillä pyritään sähkön, lämmön ja veden säästöön. 

Kuopion kaupungin ja tytäryhtiöiden energiansäästötoimenpiteitä ovat muun muassa:  

 • Sisälämpötilojen maltillinen lasku kohteissa, joissa se on toiminnan luonne huomioiden mahdollista, esimerkiksi toimistoissa, luokkahuoneissa, käytävissä ja varastotiloissa.
 • Ilmanvaihdon käyntiaikojen tarkistaminen, varmistaen, että ilmanvaihdon käyntiajat kiinteistöissä vastaavat tämän hetken kohdekohtaista todellista tarvetta.
 • Valaistuksen optimointi turvallisuusnäkökohdat huomioiden, mm. selvittämällä katu- ja yleisten alueiden valaistuksen ajastusta, himmentämistä tai sammuttamista soveltuvissa kohteissa, sisävalaistuksen valaisinten vaihtamista led-valaisimiksi sekä ajastamalla sisävalaistusta, vähentämällä kiinteistöjen ulkovalaistusta yöksi sekä nopeuttamalla katujen ja yleisten alueiden ohjausjärjestelmien ja valaisimien uusimista.  
 • Tilojen jäähdytykseen kuluvan sähköenergian optimointi.
 • Kysyntäjoustopalveluiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen kaupungin rakennuskannassa.
 • Autolämmitystolppien sähkönsyötön sekä kiinteistöissä olevien sähköisten sulanapitojärjestelmien toiminnan optimointi.
 • Laitteiden sammuttaminen yöksi ja ajanjaksoille, jolloin niitä ei käytetä.
 • Tilojen ja laitteiden käyttäjien roolin merkityksen esille tuominen aktiivisen viestinnän ja neuvonnan avulla henkilöstölle, kuntalaisille ja sidosryhmille.
 • Sisävalaistuksen valaisinten vaihto led-valaisimiksi sekä valaistuksen ajastustoimet.
 • Selvitykset aurinkosähkön hyödyntämispotentiaalista omassa toiminnassa sekä olemassa olevan aurinkovoimalan laajennus.  
 • Laitteiden sähkön- ja vedenkulutuksen huomiointi hankinnoissa.

Toimenpiteiden tuoma energiasäästö on karkeasti arvioituna noin 25 000 MWh vuodessa (vertailutietona keskimääräisen sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus on 15–20 MWh eli energiasäästö vastaa keskimäärin 1400 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta), joka on euroiksi muutettuna tulevan lämmityskauden energianhinnoilla noin 2,2 miljoonaa euroa. Laskelmissa on käytetty erilaisia energian hintoja (snt/kWh), joten euromääräinen arvio on vain suuntaa antava.  

Kaupunki ja sen yhtiöt ovat tehneet aktiivisesti energiatehokkuustoimenpiteitä jo useita vuosia. Kuitenkin nyt tehtävillä toimenpiteillä saavutetaan kokonaisuutena merkittävä vaikutus.
 

Usein kysytyt kysymykset

Lue energiansäästöön, varautumiseen ja sähkösopimuksiin liittyvistä asioista tarkemmin usein kysytyt kysymykset -sivultamme.

 

Kuopion kaupungin tiedotteet aiheeseen liittyen 

Astetta alemmas -kampanja Astetta alemmas -kampanja

Neuvontaa Neuvontaa

Alueellinen energianeuvonta
Mari Turunen, energianeuvoja
mari.turunen(at)kuopio.fi
044 718 2870 

Niiralan kulma
Joni Mäenpää, palvelupäällikkö
joni.maenpaa(at)niiralankulma.fi
044 7655 380

Kuopion opiskelija-asunnot
Annamaija Niemelä
viestintäkoordinaattori
annamaija.niemela(at)kuopas.fi

Energiavirasto,
kuluttajien puhelinneuvonta

ma-to klo 9-11
puh. 029 5050 250
Lisätietoja Energiaviraston sivulta.

Väliaikainen sähkötuki ja sähkön arvonlisäveron väliaikainen alentaminen Väliaikainen sähkötuki ja sähkön arvonlisäveron väliaikainen alentaminen