Kuopio Juhlii -kaupunkifestivaali


Kuopio Juhlii on yhteisöllinen kaupunkifestivaali, johon kaikki kuopiolaiset ovat tervetulleita mukaan. Mukana on erilaisia tapahtumia naapuruston lettukesteistä ja pihakirppiksistä teatteriin ja konsertteihin. Kuopio Juhlii tänä vuonna kokonaisen kuukauden ajan 8.8.-8.9.2019!

Ohjelma julkaistaan elokuun alussa Kuopion Seinällä!

Tuotantotuki Kuopio Juhlii -festivaalia varten

Mihin voi hakea tuotantotukea?

Tuotantotukea myönnetään Kuopio Juhlii –tapahtuman ajanjakson 8.8.-8.9.2019 aikana Kuopiossa järjestettävien kaikille avoimien yhteisöllisten, esteettömien, paikallista kulttuuritarjontaa täydentävien ja päihteettömien tapahtumien järjestelyistä aiheutuviin kuluihin. Myönnettyä rahaa voi käyttää mm. materiaali-, markkinointi ja palkkiokustannuksiin.

Tukea on haettava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tuotantotukea jaetaan 100-400 €/tapahtuma. Tukihakemuksia käsitellään viikolla 24 ja toisen kerran viikoilla 32-33. Tuotantotukea jaetaan yhteensä enintään 5000 € vuonna 2019 ja ne jaetaan hakemusjärjestyksessä. Tukipäätökset tekee Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palvelut/kulttuuripalvelut.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea yksittäiset henkilöt, työryhmät, itsenäiset tuottajat, taiteilijat sekä yhdistykset. Tukea ei myönnetä yrityksille. Kun hakija on rekisteröimätön työryhmä, on hakijana työryhmän edustaja. Muut ryhmän jäsenet mainitaan hakemuksessa nimellä ja he vastaavat avustuksesta yhteisesti.

Tilitys

Tuki maksetaan jälkikäteen tilityslomaketta vastaan myönnettyyn summaan asti. Kuitit liitetään mukaan, jos maksettava summa on yli 200 €. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten. Tilitys on tehtävä kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Mihin tukea ei myönnetä

Tukea ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät esim. järjestön perustoimintaan. Näyttelytoimintaa ei pääsääntöisesti tueta. Tuotantotukea ei myönnetä tarjoiluihin, laitehankintoihin, tallenteisiin eikä julkaisuihin.

Lisätietoja antavat kulttuurisuunnittelijat Tiina Taskinen-Viinikainen p. 044 748 2374 ja Jonna Forsman p. 044 718 2468

Voit hakea tukea tästä