Psykologit ja kuraattorit lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa


Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologille voi varata aikaa ensisijaisesti puhelimitse.

Kuraattori ohjaa ja auttaa opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelumotivaatioon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Yksilötapaamisista kertyvät asiakastiedot kirjataan kuraattorin asiakaskertomukseen tai psykologin potilaskertomukseen.

Psykologipalvelut


Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai – hoitoon tai muihin palveluihin.

Psykologille voi varata aikaa ensisijaisesti puhelimitse.

Kuraattoripalvelut


Kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia lukionaikaisessa elämäntilanteessa sekä olla apuna ratkomassa elämän pulmatilanteita. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa.

Kuraattori ohjaa opiskelijoita tarvittaessa muiden palvelujen piiriin toimien linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan, perhe- ja ihmissuhdeasioihin, jaksamiseen ja mielialaan, asunto- ja toimeentuloasioihin sekä itsenäistymiseen liittyen tai muutoin vaikeassa elämäntilanteessa.

Kuraattoriin saa yhteyden ensisijaisesti puhelimitse.

Tukea toiseen Tukea toiseen

  • http://www.tukeatoiseen.fi/
  • Sivusto tarkoitettu Kuopiossa 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville ja heidän läheisilleen
  • Koottu opiskelijoiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa tietoa