Psykologit ja kuraattorit lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi.

Kuraattori ohjaa ja auttaa opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelumotivaatioon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa.

Tukea toiseen Tukea toiseen

  • http://tukeatoiseen.fi/
  • Sivusto tarkoitettu Kuopiossa 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville ja heidän läheisilleen
  • Koottu opiskelijoiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa tietoa