Neulaniemen virkistysalue


Neulaniemi on noin 1000 hehtaarin virkistysalue. Sen metsät muodostavat keskeisen kaupunkialueen suurimman yhtenäisen metsäkokonaisuuden ja ovat eräs tärkeimmistä kaupungin virkistysalueista. Ne ovat myös suosittuja marjastus- ja sienestysmaastoja. Alueella sijaitsee laaja noin 230 hehtaarin Kolmisoppi-Neulamäen luonnonsuojelualue.

Alueella on Pilpan ja Tervaruukin ulkoilumajat sekä Kaijansaaressa ja Laivonsaaressa laavut. Laavuilla on tulisija, puuvaja ja käymälä. Kauempana Pohjois-Kallavedellä Läpisaaressa on laavu ja Särkän saaressa kalamaja, jossa on myös asianmukainen varustus.

Pienet lammet, Pieni-Neulalampi, Neulalampi (kaupungin omistama osuus), Kolmisoppi sekä Vuorilampi ovat vapakalastusalueita. Muilla alueen vesillä on kalastus luvanvaraista.

Neulaniemen virkistysaluetta käytetään luvanvaraisesti myös metsästyskoirien harjoitusmaastona.

Ulkoilureitit


Neulaniemeen on rakennettu ulkoiluväyliä, jotka ovat vilkkaassa ympärivuotisessa käytössä. Alueella on kolme luontopolkua, jotka kulkevat Vuorilammen ohi. Lammen rannalla on nuotiopaikka polttopuuhuoltoineen. Luontopolut on merkitty mastoon maalimerkeillä.

Korkeuserot ovat suuria, mikä tekee luonropoluista melko vaativia.

Retkeilykohteet ja -alueet Retkeilykohteet ja -alueet

retkikartta.fi- karttapalvelusta löytyy kuntien sekä Metsähallituksen retkeilypalveluja. Kartta toimii myös mobiililaitteissa.

Natura 2000 alue Natura 2000 alue

Linkkejä muualle Linkkejä muualle