Kuntavaalit
 

Kuopion kaupungissa 13.6.2021 toimitetuissa kuntavaaleissa Kuopion kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2021 valitut:

Kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut Kuopion kaupungissa 2021-2025 (pdf)


Kuntavaalit 13. kesäkuuta 2021

Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kunnanvaltuustoihin. Kuopion kaupunginvaltuustoon valitaan 59 jäsentä 1.8.2021 alkavaksi neljän vuoden kaudeksi. Kaupunginvaltuusto on kunnan korkein päättävä elin, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa.

Kuopiossa ei ole vaaliliittoja.

Ennakkoäänestys

 • Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021
 • Ennakkoäänestys ulkomailla 26.-5.6.

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. 

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailijalle. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistuksen on oltava mukana.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9–20.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeilla, joita on saatavina kaupunginkansliasta os. Tulliportinkatu 31. Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan virka-aikana numerossa 044 7182 180.

Ohjeet kotiäänestykseen osallistuvalle

 • Noudata vaalitoimitsijan antamia ohjeita
 • Äänestystilanne tulee suorittaa 10 minuutissa
 • Valmistaudu äänestämiseen olemalla paikalla yksin, omaishoitajan tai todistajan kanssa (muita henkilöitä ei pidä olla paikalla)
 • Muista tuulettaa äänestystila etukäteen
 • Pese kätesi juuri ennen äänestämistä saippualla ja käytä sen jälkeen käsidesiä
 • Laita hyvissä ajoin suojamaski/suojavisiiri, jos voit terveyden puolesta niitä käyttää. Ensisijainen suojain on kirurginen suu-nenäsuoja. Saat tarvittaessa käsidesiä, suojamaskin ja kertakäyttöhanskat käyttöösi vaalitoimitsijalta
 • Pidä kahden metrin turvaväli muihin koko äänestyksen ajan
 • Laita henkilöllisyystodistus, ajokortti tai passi pöydälle, jotta vaalitoimitsijat voivat tarkastaa henkilöllisyytesi
 • Käytä äänestämisessä omaa kynää
 • Äänestyslippu leimataan vaalitoimitsijoiden taholta turvavälit huomioiden
 • Leimattu äänestyslippu laitetaan lähetekuoreen turvavälit huomioiden
 • Äänestäjä ja vaalitoimitsija allekirjoittavat todistuksen ennakkoäänestykseen osallistumisesta turvavälit huomioiden
 • Pese äänestyksen jälkeen ja vaalitoimitsijoiden poistuttua kätesi uudestaan ja käytä käsidesiä
 • Hävitä normaaliin tapaan käyttämäsi suojamaski tai pese suojavisiirisi
 • Jos sinulla on ennen äänestämistä koronaan viittaavia oireita, ilmoitathan siitä etukäteen: 044 718 2170, tuula.antikainen@kuopio.fi. Äänestäminen tulee tapahtua oireettomana, joten ilmoita etukäteen mahdolliset oireet aina vaalivirkailijalle

Äänestämiseen ulkoäänestyspaikalla

(ns. drive in -äänestyspaikka)

Äänestäminen ulkoäänestyspaikalla on tarkoitettu henkilöille, joilla on todennäköinen tai mahdollinen korona-altistus. Muutoin äänestäminen tulee tapahtua äänestyspaikan sisätiloissa.

Äänestämisen kulku:

 1. Saavu ulkoäänestyspaikalle ajoneuvon ikkunat suljettuina, pysäköi ja sammuta ajoneuvo.
 2. Kutsu vaalitoimitsijat paikalle eli soita paikalla merkittyyn numeroon tai paina kutsunappia.
 3. Odota vaalitoimitsijoiden saapumista ja seuraa heidän ohjeitaan.


Mallikylttejä ulkoäänestyspaikalla:

Väliaikainen henkilökortti

Vaalilain mukaan äänestäjän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään.    

Äänestäjällä on mahdollisuus hankkia äänestämistä varten maksutta väliaikainen henkilökortti, jota varten tarvitaan kaksi passikuvaa. Henkilökorttia voi hakea paikalliselta poliisiviranomaiselta, Kuopiossa osoitteesta Suokatu 44 B.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 18.5.2021 alkaen Kuopion kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa kaupungintalo, Tulliportinkatu 31. Yhdistelmiä on saatavissa myös kaupunginkansliasta em. osoitteessa.

Vaalilehti 2021 Vaalilehti 2021

Vaalilehden kansikuvassa Väinölänniemi

Kuopion kaupungin vaalilehti jaetaan joka kotiin jakeluna viikoilla 20-21.

Lehdessä on Kuopion kuntavaaliehdokkaat, ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä muuta yleistä tietoa vaaleista.

Asiakirjojen toimittaminen Asiakirjojen toimittaminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemukset on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16.

Vaalijulisteet Vaalijulisteet