Kuntavaalit 18.4.2021

 

Seuraavat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.4.2021. Äänioikeutettuja ovat kaikki, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kunnanvaltuustoihin. Kuopion kaupunginvaltuustoon valitaan 59 jäsentä 1.6.2021 alkavaksi neljän vuoden kaudeksi. Kaupunginvaltuusto on kunnan korkein päättävä elin, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa.

Ennakkoäänestys

 

  • Ennakkoäänestys kotimaassa 7.-13.4.2021
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 7.-10.4.2021

Kotimaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. 

Äänestäminen vaalipäivänä


Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9–20.

 

Asiakirjojen toimittaminen Asiakirjojen toimittaminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemukset on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 klo 16.

Vaalijulisteet Vaalijulisteet

Vaalilehti 2021 Vaalilehti 2021

Kuopion kaupungin vaalilehti jaetaan joka kotiin jakeluna viikolla 13.

Lehdessä on Kuopion kuntavaaliehdokkaat, ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä muuta yleistä tietoa vaaleista.

Äänestyspaikat Äänestyspaikat

  • Ennakkoäänestyspaikat
  • Vaalipäivän äänestyspaikat Kuopiossa
    (Ilmoitetaan myöhemmin)