Kuntavaalit 9.4.2017


Seuraavat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Ääniokeutettuja ovat kaikki, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kunnanvaltuustoihin. Kuopion valtuuston valitaan 59 jäsentä. Valtuusto on kunnan korkein päättävä elin, joka vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa.

Ennakkoäänestys
 

  • Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.

Kotimaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Kuopion ennakkoäänestyspaikat (vaalit.fi)

Vaalipäivän äänestyspaikat
 

  • Kuntavaalit sunnuntaina 9.4.2017 klo 9-20

Vaalipäivänä aänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat äänestysalueittain Kuopiossa (pdf)

Äänestysalueet kartalla: kartta.kuopio.fi > Aluejaot > Äänestysalueet

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeella, joita on saatavana kaupunginkansliassa os. Tulliportinkatu 31. Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan virka-aikana numerosta 044 718 2180.

Väliaikainen henkilökortti


Äänestäjällä on mahdollisuus hankkia äänestämistä varten maksutta
väliaikainen henkilökortti, jota varten tarvitaan kaksi passikuvaa. Henkilökorttia voi hakea paikalliselta poliisiviranomaiselta, Kuopiossa osoitteesta Suokatu 44 B.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 20.3.2017 alkaen Kuopion kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa kaupungintalo, Tulliportinkatu 31.

 

 
 

Äänestyspaikat Äänestyspaikat

Vaalilehti Vaalilehti

Kuopion kaupungin vaalilehti jaetaan joka kotiin jakeluna viikolla 12-13.

Lehdessä Kuopion kuntavaaliehdokkaat, ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikat sekä muuta yleistä tietoa vaaleista.

Vaalilehti luettavissa verkossa:

Lisätietoa Lisätietoa