Henkilöstökertomus 2023

Kaupungin henkilöstö on avainasemassa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilöstökertomus antaa kattavan kuvan kaupungin henkilöstöasioista.