Henkilöstöjohtajan katsaus

Ilmakuva Puijon tornista kesällä 2023

Vuosi 2023 on ollut uudistumisen ja kehittämisen, mutta toisaalta perustoimintojen varmistamisen aikaa. 

Henkilöstöpalvelun näkökulmasta on tapahtunut paljon merkittäviä muutoksia. Uusi kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja aloittivat työnsä kesken vuotta. Hallintoa on keskitetty tietohallinnon, taloushallinnon ja HR-palveluiden osalta. Henkilöstöpalveluun siirtyi palvelualueilta viisi palvelussuhdeasiantuntijaa. Muitakin uusia työkavereita on tullut joukkoomme ja jopa yksikön nimikin muuttui Työnantajapalvelusta Henkilöstöpalveluksi.  

Koko henkilöstön osalta merkittävin muutos on, että Kuopion kaupungin palveluksesta noin 47 % henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksella Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelukseen. Suuri henkilöstömäärän alenema on vaikuttanut tässä henkilöstökertomuksessa tunnuslukujen raportointiin ja verrattavuuteen edellisiin vuosiin. 

Uutena henkilöstöjohtajana olen havainnut, että Kuopion kaupungilla on pitkälle kehittynyt digitaalinen HR. Uusia HR-järjestelmiä on hankittu, järjestelmien välille on luotu integraatiota ja olemassa olevien järjestelmien toimintoja on aktiivisesti kehitetty.  

Henkilöstösuunnittelua toteutetaan osin täyttölupamenettelyn avulla. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstösuunnitteluun tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota.  

Kuopion kaupunki uudistaa johtamista sekä varmistaa osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön.

Kuopion kaupunki mahdollistaa henkilöstönsä osaamisen kehittämisen muun muassa keskitetyllä koulutusohjelmalla ja tukee omaehtoista opiskelua palkallisilla opiskelupäivillä. Esihenkilöiden koulutukseen ja valmennukseen on erityisesti panostettu.  

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan KEVAn kyselyllä sekä osallistumalla erilaisiin hankkeisiin ja tutkimuksiin. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää toimivat sijaisjärjestelyt, hyvä työilmapiiri, esihenkilön tuki sekä sujuva asiakastyö. KEVAn esihenkilökyselyn perusteella esihenkilöt ovat sitoutuneita työnantajaansa sekä kokevat innostusta ja työniloa.  

Henkilöstökertomuksen laadinta ja julkaisu varmistavat avoimuuden ja sen, että henkilöstövoimavarojen kokonaiskuva tulee kattavasti arvioiduksi. Muutossuuntien tunnistaminen on tärkeää. Tähän henkilöstökertomukseen on kerätty keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja henkilöstön määrästä, ikärakenteesta, vaihtuvuudesta sekä palkkauksesta ja palkitsemisesta. Lisäksi henkilöstökertomuksessa on kuvattuna työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä. 

Henkilöstökertomuksessa luodaan katse hetkeksi menneeseen aikaan. Kiitokset kaikille Kuopion kaupungin työntekijöille arvokkaasta ja vastuullisesta työpanoksestanne. Jatketaan yhdessä uudistuen ja innostuen.

Ryhmäkuva työnantajapalveluiden henkilöstöstä.