Uutisarkisto

Tältä sivulta löydät kaikki sivustolla julkaistut uutiset.

Kaupunginjohtajan blogi: KuPS on Suomen paras jalkapallojoukkue ja kotikaupungin ylpeys – kaupungilla on edelleen tahtotila löytää ratkaisu

Kuopion kaupungissa on tehty viime kuukaudet tiiviisti työtä stadionhankkeen parissa. Tavoite on ollut löytää KuPSin kanssa yhteinen näkemys hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista niin, että siihen voidaan asianmukaisessa päätöksentekojärjestyksessä sitoutua molemminpuolisesti ja lopullisesti. […]

Kaupunginjohtajan blogi: Talouden tasapainotusohjelma

On ymmärrettävää, että Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelma herättää tunteita. Asiat eivät ole kenellekään helppoja, koska sopeutettava määrä on suuri. On myös inhimillistä, että mielellämme rinnastamme erilaisia asioita ja etsimme syyllisiä […]

Luola-hankkeen kustannusten arvioinnissa ja päätöksentekoprosesseissa useita puutteita, joista otetaan opiksi

Savilahden Luolan rakennusprosessi on ollut pitkä ja rakennuskohteena erittäin vaativa. Hankkeen kustannusten nousu on aiheuttanut keskustelua jo pitkään. Luola on keskeinen osa kaupunkitasoista strategista Savilahti-kärkihanketta. Jo kaavoitusvaiheessa päätettiin, että Luola […]

Tavoitteena taloudellisesti tasapainoinen Kuopio - talouden tasapainotusohjelma on valmis päätöksentekoon  

Talouden tasapainotusohjelma on strateginen periaatepäätös, jossa määritellään kaupungin talouden tasapainottamisen linjaukset. Ohjelma ei sisällä vielä lopullisia, sitovia ratkaisuja esimerkiksi palveluverkostosta. Varsinaiset valmistelut vaikutusmahdollisuuksien varaamisineen sekä vaikutusten arviointeineen käynnistyvät ohjelman tultua […]

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 22.4.2024

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelma 2035 Joukkoliikenneohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Edellinen joukkoliikenneohjelma vuodelle 2030 on hyväksytty vuonna 2020. Joukkoliikenneohjelmassa 2035 on samat neljä toimivaa päätavoitetta: Joukkoliikenneohjelmassa on otettu huomioon sekä Kuopion että […]

C21-kaupunkien kaupunginjohtajat: Kuntien talous kaipaa pysyvyyttä, ei leikkauksia

C21-kaupunkien johtajat ovat huolissaan valtiovarainministeriön kehysehdotuksesta. Pohjaesityksessä sekä työllisyyden että kotoutumisen ja kansainvälisen osaamisen määrärahoihin on kohdistumassa leikkauksia. Tämän lisäksi on edelleen epäselvää, kompensoidaanko kunnille vuodesta 2025 eteenpäin sote-uudistuksesta johtuvaa […]

Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelma valmistuu huhtikuun lopussa

Kuopion kaupungin talouden tasapainotustyö eteni 8.4. ohjausryhmän yhteisellä työskentelyllä. Talouden tasapainotusohjelmaan sisältyy sitovia euromääräisiä tavoitteita ja periaatteellisia keinoja tasapainotukselle. Ohjelmaan sisällytetään myös sitova toimenpiteiden aikataulutus, jossa kuvataan nopeat ja pidemmän […]

Kaupunginjohtajan blogi: Tilinpäätös 2023

Muutoksia Kuopion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 valmistui ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.3. Vuoden 2023 alussa kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja perusopetus ja varhaiskasvatus muodostuivat kaupungin […]

Kuopion kaupunginhallituksen päätöstiedote 25.3.2024

Henkilöstökertomus 2023 Henkilöstöpalvelu on laatinut vuoden 2023 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomus antaa kaupungin päättäjille, ammatilliselle johdolle ja henkilöstölle kokonaiskuvan kaupungin henkilöstötilanteen kehityksestä ja muutoksesta. Vuoden 2023 henkilöstökertomus julkaistaan lähiaikoina uudistetussa […]

Tilinpäätös 2023: Hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen Kuopio jatkoi kasvuaan taloushaasteiden keskellä 

Kuopion kaupungin tilinpäätös muodostui 2,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio laadittiin kuitenkin 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kuopion asukasluku kasvoi 1417 henkilöllä, ja kaupungin väkiluku oli 124 011 vuoden 2023 […]

Kuopiolaiset ja kaupungin henkilökunta antoivat mielipiteensä talouden tasapainotusohjelmaan  

Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmässä 18.3.2024 käsiteltiin uutta päätöksentekoaikataulua, omaisuus- ja konsernirakennetta, palveluiden ja hallinnon säästökohteita sekä kuntalais- ja henkilöstökyselyn tuloksia. Kyselyllä haettiin kuntalaisilta lisäideoita ja vaihtoehtoja. Kyselyn tulokset analysoidaan tarkemmin tasapainotusta […]

Kuopion kaupungin talouden tasapainotustyö etenee helmikuun lopussa osallistamisvaiheeseen 

Kaupungin rakenteellinen alijäämä haastaa kaupungin talouden. Talouden tasapainotustyön tavoitteena on saada Kuopion kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2027 mennessä. Rahassa tämä merkitsee 35 miljoonaa euroa. Työtä varten kaupunki on nimennyt ohjausryhmän […]

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 5.2.2024

Ennakkotietoa vuoden 2023 tilinpäätöksestä Vuoden 2023 alkuperäinen talousarvio laadittiin 3,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Kaupunginhallitus on talousarviovuoden aikana saanut säännöllisesti palvelualueita koskevan toimintakate-ennusteen sekä ennusteen koko kaupungin ylijäämästä, rahoitusasemasta ja investointitilanteesta. […]

Jyväskylän ja Kuopion kaupungit esittävät valtionosuusjärjestelmälle täysremonttia 

Jyväskylän ja Kuopion kaupungit näkevät, että valtionosuusjärjestelmälle tulisi tehdä täysremontti, joka tarkastelee kuntien rahoitusta laajasti ja sektorirajat ylittäen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta aiheutuneet muutosvaikutukset tulee kaupunkien mukaan poistaa rahoitusmallista ja […]