Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkien kannanotto TE-uudistuksen läpiviennin onnistumiseksi

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkien kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriölle, Työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle TE-uudistuksen läpiviennin onnistumiseksi

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE- palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE- palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Lakiesitys annettiin eduskunnalle 6.10.2022. Esityksen mukaan palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta alkaen. Samalla esitetään muutettavaksi työttömyysturvan rahoitusvastuuta siten, että kunnan rahoitusvastuu työttömyysetuuksista laajenee ja varhenee nykyisestä.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkien kannanotto

TE-palveluiden siirron onnistumisen kannalta on tärkeää siirtää työttömyysturvan rahoitusvastuuseen esitetyt muutokset osaksi sosiaaliturvan kokonaisuudistusta ja ajoittaa ne myöhempään ajankohtaan. Riittävän pitkä siirtymäaika antaa kunnille ja työllisyysalueille riittävästi aikaa rakentaa toimivat paikalliset työllisyyspalvelut ennen kuin työttömyysturvan rahoitusvastuu muuttuu. Sosiaaliturvakomitean ehdotukset koskien mm. palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja toteutusta sekä etuusjärjestelmän edellytyksien uudistamista tukevat kannanottoamme. Varsinkin, kun hallituksen lakiesitys ei sisällä asiakkaille tarjottavien palvelujen uudistamisesityksiä. Pidämme tärkeänä, että TE-uudistus toteutetaan kuntien rahoitusasema turvaten.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että esitetyt työttömyysturvan rahoitusvastuun muutokset tulee siirtää myöhempään ajankohtaan, esimerkiksi vuoden 2027 alkuun, edellyttäen, että siihen mennessä on uudistettu asiakkaille tarjottavien palvelujen lainsäädäntöä. TE-uudistus tulee toteuttaa siten, että kuntien rahoitusasema turvataan.

2.11.2022

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupungit