Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 27.3.2023 

Kuopion kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 27.3.2023 klo 18. Esityslistalla olivat seuraavat asiat:     

– Asemakaavan muutosehdotus, Puijonlaakson palvelukeskuksen ympäristö / Puijonlaakso 297-12-7-14, 297-12-7-13 ja 297-12-7-10 
– Tontin 297-33-60-6 luovuttaminen ja yhteistyösopimus 
– Kuntalaisaloitteet vuodelta 2022 
– Kaupunginvaltuuston kokouspäivän muutos 
– Kaupunginvaltuuston kokoukseen jätetyt valtuustoaloitteet 

Asemakaavan muutosehdotus, Puijonlaakson palvelukeskuksen ympäristö / Puijonlaakso 297-12-7-14, 297-12-7-13 ja 297-12-7-10

Suunnittelualue sijaitsee keskellä rakennettua ympäristöä, Puijonlaakson keskuksen lähipalveluiden ja joukkoliikenteen yhteyksien sekä Sammakkolammenpuiston virkistysalueen vieressä. Suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 18.1.2023. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 25.1.–24.2.2023. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, aluepelastuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle. 

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto ja yksi muistutus. Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset ovat asemakaavan selostuksen liitteenä 8.  

Vaikutusten arviointi on asian liitteessä Vaikutusten ennakkoarviointilomake. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen, sekä tontteja 297-12-7-17 ja 297-12-7-18 koskevan sitovan tonttijaon. 

Tontin 297-33-60-6 luovuttaminen ja yhteistyösopimus 

Puijon Hiihtoseuraa edustava moninkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen on Suomen menestyneimpiä talviurheilijoita. Kuopion kaupungilla on ollut urheilijan kanssa vuodesta 2014 alkanut pitkäaikainen yhteistyösopimus, joka päättyi vuonna 2022. 

Niskanen on kiinnostus jatkaa edelleen yhteistyötä kaupungin kanssa. Myös Kuopion kaupunki on halukas jatkamaan yhteistyötä Iivo Niskasen kanssa. Valmistelua on tehty yli palvelualuerajojen kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueilla sekä markkinoinnissa. 

Yhteistyöllä pyritään ensisijaisesti urheilijan toimintaan liittyvän hyvän esimerkin kautta edistämään ns. hyvän mallin antamista kasvavalle nuorisolle. 

Valmisteleva tiimi haki valtuustoryhmien puheenjohtajien kannan neuvottelulle syksyllä 2022 ja sai luvan edetä urheilijan kanssa neuvotteluissa. 

Kuopion kaupunki ei ole aiemmin lahjoittanut tontteja menestyneille urheilijoille, joten tämä on erityistapaus. Mallia toimintatavalle on saatu esim. muiden kaupunkien tekemistä lahjoituksista. 

Niskaselle lahjoitettava tontti sijaitsee Saaristokaupungin Lehtoniemessä. Pinta-alaltaan 1350 m² kokoinen tontti on arvoltaan 69 800 euroa. Lahjaan liittyvästä lahjaverosta vastaa lahjansaaja. 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Kuopion kaupunki lahjoittaa tontin 297-33-60-6 Iivo Niskaselle esityslistan liitteenä olevan lahjakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla. 

Lisäksi kaupunki tekee Iivo Niskasen kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen yhteistyösopimuksen. 

Lahjakirjaan ja yhteystyösopimukseen voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia kansliatoimenpitein. 

Kuntalaisaloitteet vuodelta 2022  

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston toimivaltaan kuuluvista asioista ei jätetty kuntalaisaloitteita vuonna 2022. 

Toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista kuntalaisaloitetta jätettiin 34. 

Kaupunginvaltuusto merkitsi kuntalaisaloitteet vuodelta 2022 tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivän muutos 

Kaupunginvaltuusto päätti, että 17.4.2023 kokouspäivä siirretään pidettäväksi 24.4.2023. 

Kaupunginvaltuuston kokoukseen jätetyt valtuustoaloitteet 

Kokouksessa jätettiin kolme valtuustoaloitetta: 

– Koirapuisto Kuopion ydinkeskustan alueelle / Markus Jukarainen (ps.) 
– Pitäjät kuntoon -kehittämishankkeen käynnistäminen / Keskustan valtuustoryhmä 
– Kasvun ja oppimisen toimialueen budjettiesityksen selvitys valtuutetuille / Miia Eskelinen-Fingerroos (kok.) 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet ja lähettää ne kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. 

Kaupunginvaltuuston kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)