Keskisen alueen yläkouluselvitys kiinnosti kuntalaisia 4.4.23 järjestetyssä tilaisuudessa

Kuopion kaupungin keskisen alueen yläkouluselvitys kiinnosti kuntalaisia eilen 4.4.2023 järjestetyssä tilaisuudessa.

Esittely- ja kuulemistilaisuuteen Valtuustotalossa osallistui noin 15 kuntalaista. Etäyhteydellä tilaisuuteen osallistui noin 70 kuulijaa.

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen pohjusti verkostoselvityksen toimeksiantoa. Tehtäväksi oli saatu tutkia neljän, viiden tai kuuden yläkoulun ratkaisua keskiselle kaupunkialueelle.

Toimeksianto oli kaupunginhallituksen puheenjohtajan johtaman palveluverkostotyön ohjausryhmän antama.

Tulevaisuuden ennakointi on haastavaa. Kaikkia tekijöitä, kuten tarkkoja lukuja muuttoliikkeestä ja syntyvyydestä ei voida tietää 2030-luvulle. Silti tulevaisuustyötä on tehtävä. Tähän liittyy muun muassa se, että koulurakennukset kuten muutkin rakennukset tulevat elinkaarensa päähän jossain vaiheessa.

Kehityspäällikkö Katja Penttinen esitteli kahta skenaariota eli tulevaisuuden ennakointia eri tekijöiden vaikutuksesta. Skenaarioiden tuottamisella pyritään siihen, että niiden perusteella tulevaisuudessa voitaisiin tehdä päätöksiä. Selvitys on tehty tilapalvelujen, kaupunkisuunnittelun ja opetuspalvelujen kanssa yhteistyössä toukokuusta 2022 alkaen.

Kuntalaisia kiinnostivat kysymyksissä muun muassa Neulamäen yläkoulun tulevaisuus ja mahdollinen Lippumäkeen rakennettava uusi yläkoulu. Lisäksi toivottiin laskelmia säästöistä, joita keskisen alueen yläkouluverkon määrittäminen viiden koulun skenaarioon tuottaisi.

Kysymyksiä oli voinut lähettää etukäteen, niitä esitettiin tilaisuudessa paikan päällä ja etäyhteyksillä.

Kysymyksiin oli vastaamassa lisäksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas sekä perusopetuspäälliköt Taina Vainio ja Mika Kuitunen.

Tilaisuudessa puhetta johti kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Loponen.

Tilaisuus tallennettiin. Käytyä keskustelua hyödynnetään vielä kuuntelemalla tallenne. Sitä kuunnellaan ajatuksella, toiko keskustelu jotain näkökulmia, joita ei skenaariotyöskentelyssä olisi vielä otettu huomioon.

Yläkouluselvityksen voit lukea osoitteesta https://kuopio.oncloudos.com/kokous/2023146-3-19217.PDF