Kuopion kaupunginjohtajan virkaan esitetään Soile Lahtea

Kuopion kaupunginjohtajan viran täytön valmistelutyöryhmä esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunginjohtajan virkaan valitaan HTM, oikeusnotaari Soile Lahti. Lahti toimii tällä hetkellä Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana. Kaupunginvaltuusto päättää valinnasta 24.4.2023 kokouksessaan.

Valintaesitys perustuu kokonaisarvioon, jossa on huomioitu viran kelpoisuusehtojen täyttäminen, työ- ja johtamiskokemus, haastattelu sekä erillinen johtaja-arviointi. Kokonaisarvion perusteella Soile Lahti on soveltuvin hakija Kuopion kaupunginjohtajaksi.

Kaupunginjohtajan rekrytointiprosessista on vastannut kaupunginhallituksen nimeämä valmistelutyöryhmä, joka toimi myös haastatteluryhmänä. Valmisteluryhmään on kuulunut kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot sekä jokaisen valtuustoryhmän puheenjohtaja. Valmistelutyöryhmä on käyttänyt asiantuntijana Mercuri Urvalia läpi rekrytointiprosessin.

Kaupunginjohtajan virkaan haki 14 henkilöä ja lisäksi suostumuksensa jätti kuusi henkilöä, joista yksi on myöhemmin vetänyt suostumuksensa pois. Kaupunginjohtajan viran haastatteluun kutsuttiin yhdeksän henkilöä. Haastatteluiden ja ansiovertailun perusteella valmistelutyöryhmä päätti kutsua johtaja-arviointeihin Soile Lahden, Anne Sandelinin ja Rami Savilan, joiden katsottiin täyttävän parhaiten viranhakuilmoituksessa kaupunginjohtajalle asetetut edellytykset. He olivat myös kaupunginvaltuuston haastateltavina maanantaina 17.4.2023.

Kuntalain 41 §:n mukaisesti kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulee valituksi se henkilö, joka saa eniten ääniä (enemmistövaali). Kuntalain 41.2 §:n mukaan, jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Toimielin voi olla päätöksessään yksimielinen, jolloin vaalia ei ole tarpeen suorittaa.

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen jää eläkkeelle 1.8.2023 alkaen.

Lisätiedot: Kuopion kaupunginhallituksen ja valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Aleksi Eskelinen,
puh. 044 370 4306, aleksi.eskelinen(at)kuopio.fi