Kaupunginhallituksen päätöstiedote 24.4.2023

Kiinteistöä Norola 297-423-2-510 koskeva maankäyttösopimus / maksuajan pidentäminen

Asia koskee maksuajan pidentämistä. Kiinteistön 297-423-2-510 omistajalle esitetään maksusuunnitelma 21.10.2020 ja 23.10.2020 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen mukaisen yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaukselle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli -hanke (Uudistuva ja osaava Suomi 20212027)

Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry on 2.3.2023 ottanut yhteyttä Kuopion kaupunkiin ja esittänyt osallistumista haettavan ‘Matkailullisesti merkittävien tapahtumien yhteistuotantomalli’ -hankkeen osarahoitukseen. Hankkeelle haetaan EU- ja valtion rahoitusta Ely-keskukselta.

Yhteistuotantomallissa pyritään vaikuttavampaan tapahtumamarkkinointiin ja yhdessä tuotettuihin ja tuotteistettuihin vetovoimaisempiin tapahtumakokonaisuuksiin. Haettavan hankkeen kokonaiskustannukset v. 2023–2025 ovat 402 178 euroa, jolle haetaan 80 %:n EU- ja valtion rahoitusta. Kuopion kaupungilta haetaan 10 %:n rahoitusosuutta, joka on 40 218 euroa.

Tavoitteena on rakentaa uusi alueellinen tapahtuma- ja matkailualan kumppaniverkosto.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kuopion kaupunki puoltaa EU-rahoituksen saamista hankkeelle ja varautuu osarahoittamaan sitä enintään 10 % osuudella hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista (yhteensä enintään 40 218 eurolla). Jos hankkeen kokonaiskustannukset laskevat, pienenee kaupungin rahoitus samassa suhteessa. Kaupungin rahoitus maksetaan yleishallinnon kehittämishankeisiin varatusta määrärahasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Vanuvuoren osayleiskaavaehdotus II

Yleiskaavapäällikön esityksestä kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot ja hyväksyy laaditut vastineet sekä hyväksyy 24.4.2023 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan uudelleen ehdotuksena yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy yleiskaavapäällikön esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.3. tilanteesta, palvelualueiden ja Tilapalvelujen tilinpäätösennuste, valtuustoon nähden sitovien mittareiden seuranta sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se merkitsee vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kuopion kaupungin hankintaohjelma

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman päivitystyö käynnistettiin helmikuussa 2019 jätetyn valtuustoaloitteen jälkeen analysoimalla aiemman palvelu- ja hankintaohjelman tavoitteiden toteutumista. 

Uudistettu hankintaohjelma toteuttaa kaupungin strategiaa ja linjaa kaupungin hankintojen tekemistä vuosien 2023–2030 aikana, joten se on päivitetty vastaamaan uuden kaupunkiorganisaation tarpeita ja toimintaympäristöä hyvinvointialuemuutoksen jälkeen. Kuopion hankintaohjelman päivityksessä on hyödynnetty kansallisen hankintastrategian tietoaineistoa ja johtopäätöksiä ja peilattu kansallisen hankintastrategian tavoitteita kaupungin omiin strategisiin tavoitteisiin. Toimintaympäristön muutoksissa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin myös tuleva TE-palvelu-uudistus.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousjohtajan esityksen.

Keskustelun kuluessa Allu Koskinen teki kannatetun palautusesityksen. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Eronpyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Laura Meriluoto

Laura Meriluoto (vas.) on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä eduskuntaan valinnan johdosta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Laura Meriluodolle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=257201