Itä-Suomen lukioille vetovoimaa laatuhankkeesta

Itä-Suomen lukioissa käynnistyi Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa yhdessä lukioiden kesken työstetään saavutettavuutta, hyvinvointia ja lukiokoulutuksen laatua. Hankkeessa on mukana 20 itäsuomalaista lukiota.

Keväällä käynnistyneen Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeen tavoitteena on yhdistää lukioverkostossa tietoa, osaamista, oivalluksia ja resursseja. Mukana on niin isompia kaupunkilukioita kuin pienempiä maaseututaajamien lukioita, joiden resurssit ja tarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia. Ideana on laittaa toimivat käytännöt jakoon ja taklata yhdessä niitä haasteita, joita lukioilla on.

Lisäksi tuumataan porukalla, miten lukiokoulutuksessa laadukas oppiminen, hyvinvointi, osallisuus ja saavutettavuus varmistetaan myös tulevaisuudessa ja tarjotaan parhaat eväät hyvään elämään opiskelijoille.

Laadukkaan lukiokoulutuksen moottorina on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Yhteisen työstämisen kohteena ovat lukioiden laatulupaukset: se, miten lukiokoulutuksen laatua Itä-Suomessa tulevaisuudessa mitataan.

Yhdessä luodaan resurssiviisaasti ekosysteemiä laadun ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä vahvistetaan hyvinvointia ja osallisuutta niin lukioiden kuin digitaalisten oppimisympäristöjenkin osalta.
Digitalisaatio ja yhdessä tekeminen lisäävät saavutettavuuden mahdollisuuksia lukiokoulutuksessa. Yhtenä esimerkkinä tästä on hybridiopetus, jossa samalle oppitunnille voi osallistua opettajan ohjauksessa etäyhteydellä opiskelijoita toisista lukioista.

Hanke mahdollistaa erilaisten saavutettavuuteen liittyvien toimintamallien mallintamisen ja jakamisen lukio-opetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 2022 Lukiokoulutuksen laatustrategian, jossa keskiössä ovat opiskelijan oppimisen ja osaamisen vahvistaminen sekä lukioyhteisön hyvinvointi. Tavoitteena strategiassa on luoda yhdensuuntaiset periaatteet eri toimijoiden laadunhallinnalle ja sen johtamiselle lukiokoulutuksessa. Laatutekijöitä ja kriteereitä koulutuksen järjestäjät tarkentavat paikallisesti.

Strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä lukiokoulutuksen laadunhallinta on systemaattista, vakiintunutta ja tietoperustaista toimintaa. (Lukiokoulutuksen laatustrategia, Opetus- ja
kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:43).

Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanketta koordinoi Kuopion kaupunki ja NEST-keskus.

Avausseminaari järjestetään 5.5.2023 Kuopion taidelukio Lumitilla ja seminaarissa on puhujana lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta.

Lisätietoja:
Jukka Sormunen, lukio-opetuspäällikkö
+358 44 718 4040, jukka.sormunen(at)kuopio.fi

Ilse Parviainen, hankekoordinaattori
+358 44 718 1379, ilse.parviainen(at)kuopio.fi