Uuden suojatien rakentaminen Myhkyrinkadulle alkaa

Mölymäen puistojen työhön kuuluva uuden suojatien rakentaminen Myhkyrinkadulle alkaa viikolla 18. Suojatie rakennetaan noin 40 metrin päähän Myhkyrinkatu 2:sta Kuopionlahdenkadun suuntaan.

Samalla rakennetaan kadun alittava hulevesien purkuyhteys yläpuolisesta Myhkyrinpuistosta kohti Aarneenpuistoa sekä edellä mainittujen puistojen välille rakennettavien uusien portaiden perustukset.

Myhkyrinkatu joudutaan sulkemaan töiden vuoksi Kuopionlahdenkadun ja Myhkyrinkatu 2:n väliltä kuukauden ajaksi. Rakentaminen voi vaatia räjäytystöiden tekemistä. Työmaaliikenne pyritään hoitamaan Kuopionlahdenkadun kautta.

Erityisesti pienten lasten vanhempia pyydetään ohjeistamaan lapsiaan työmaa-alueen läheisyydessä liikkumisesta sekä työmaan vaaroista.

Pahoittelemme rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Urakoitsijana kohteessa toimii Mestar Kuopio Oy, Kuopion kaupungin toimeksiannosta.

Katso suunnitelmakuva.

Lisätietoja:
Hannu Kinnunen, työmaapäällikkö, Mestar Kuopio Oy, 044 718 1599
Jouni Miettinen, työnjohtaja, Mestar Kuopio Oy, 044 718 1162