Tekoäly auttaa opintojen seurantaa Kuopion lukioissa

Tekoälyn mallinnuksella voidaan automatisoidusti tunnistaa opiskelijat, joiden opinnot eivät etene odotetusti. Tämä auttaa tukitoimenpiteiden kohdentamisessa ja säästää oppilaitoksen resursseja.

Oppivelvollisuuden myötä lukiolaisten opintojen etenemisen seurantaa on ollut tarpeen entisestään ryhdistää. On luotu uusia toimintamalleja ja prosesseja muun muassa poissaolojen kertyessä tai opintojen keskeytymisen uhatessa. Tärkeintä on kuitenkin päästä puuttumaan tilanteeseen mahdollisimman varhain, ennen kuin ollaan ajauduttu keskeyttämistilanteeseen. Tässä varhaisessa puuttumisessa lukioiden ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja muu henkilökunta ovat tärkeässä roolissa.

Kuopion lukioissa on pilotoitu kuluvana lukuvuonna tekoälyyn pohjautuvaa opintojen seurantajärjestelmää, joka on koko lukiotoimen opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien ja erityisopettajien kokeilukäytössä. Kokeilu on ensimmäinen laatuaan Suomen lukioissa.

Seurantajärjestelmä on oivallinen apu opiskelijoiden opintojen etenemisen ja läsnäolon seurantaan ja antaa myös arvion tiettyjen taustatietojen pohjalta opintojen etenemisestä ja opiskelijan keskeyttämisriskistä. Näin varhainen puuttuminen ongelmiin helpottuu, kun järjestelmä hälyttää tiettyjen raja-arvojen ylittyessä. Edelleenkin toki tarvitaan opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai ryhmänohjaajan tulkinta tilanteesta ja sen mukainen toiminta opiskelijan auttamiseksi ja tilanteen korjaamiseksi.

Nettisovellusta on kehitetty Kuopion lukioiden Opiskelija oman elämänsä ohjaajana -hankkeen ja kuopiolaisen TCD Research and Consulting Oy:n kanssa.

Lisätietoja:
Lukiotoimenpäällikkö Jukka Sormunen 044 718 4040
jukka.sormunen@kuopio.fi
TCD Consulting and Research Arto Pärnänen 050 404 9219
arto.parnanen@tcdcon.com
Hankekoordinaattori, opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen 044 718 4566
pauliina.pontinen@opedu.kuopio.fi