Kaupunginhallituksen päätöstiedote 8.5.2023

Hallintojohtajan viran hakumenettelyn jatko

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan virkasuhteen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää muun muassa uudesta hakumenettelystä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Uudella hakumenettelyllä on tarkoitus mahdollistaa riittävän kokemuksen omaavien hakijoiden mahdollisimman laaja hakeutuminen virkaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että

  1. hallintojohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi aiempien kelpoisuusehtojen mukaisesti,
    2) virkaa aikaisemmin hakeneiden henkilöiden hakemukset otetaan huomioon,
    3) hakuaika päättyy keskiviikkona 24.5 klo 12,
    4) hallintojohtajan viran täyttämistä valmistelevaan työryhmään ja haastatteluryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen (pj), kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ari Koskinen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tiina Kaartinen, vs. kaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, tuleva kaupunginjohtaja Soile Lahti ja koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen. Työryhmän tukena toimii ulkopuolinen rekrytointiasiantuntija.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Perusopetuksen lehtorin viran perustaminen

Kuopion kaupungin perusopetukseen on tarpeen perustaa uusi perusopetuksen lehtorin virka. Opetettava aine on käsityö ja sijoituskoulu tulisi olemaan 1.8.2023 alkaen Pirtin koulu.

Perusteluna uuden viran tarpeelle on Pirtin koulun oppilasmäärän kasvusta johtuva opetustuntien määrän lisääntyminen. Oppilasmäärän kasvun perusteella opetettavia tunteja joudutaan lisäämään tiettyihin kouluihin, kun taas joistakin kouluista tunnit vähenevät, jolloin opettajille ei tule ylitunteja. Tämä on huomioitu talousarviota ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt opetusjohtajan esityksen viran perustamisesta.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouspäivän muutos

Tiedossa on, ettei käsittelyyn ole tulossa sellaisia asioita, jotka vaatisivat kokouksen pitämisen heinäkuussa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että 17.7.2023 kokouspäivä perutaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginvaltuuston päätösten 24.4.2023 täytäntöönpanot

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston 24.4.2023 tekemät päätökset voidaan panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=257201