Vaikuta jätehuollon palvelutasoon

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on käsittelyssä jätehuollon palvelutason luonnos, jossa määritellään se, millaisia jätehuoltopalveluja kuntalaisille alueella tarjotaan. Palvelutaso on määritelty kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, tarjoamille jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalveluille sekä palveluneuvonnalle ja viestinnälle. Lisäksi on asetettu taso jätelautakunnan toteuttamille jätehuollon viranomaispalveluille.

Jätehuollon palvelutaso on valmisteltu yhteistyössä toimialueen kuntien ja Jätekukon kanssa. Kuntalaisten ja keskeisten sidosryhmien näkemyksiä jätehuoltopalveluiden kehittämisestä on selvitetty keväällä 2022 tulevaisuustyöpajoissa ja kyselyllä.

Voimassa olevaan palvelutasoon nähden muutoksia esitetään muun muassa täydentävien ekopisteiden määrään, muovipakkausten keräyksen laajuuteen sekä lajitteluasemapalveluun.

Palvelutasoluonnos on kuntalaisten kommentoitavissa 18.8.2023 saakka. Mielipiteet voi lähettää osoitteeseen jatelautakunta(at)kuopio.fi

Tutustu palvelutasoluonnokseen tarkemmin jätelautakunnan sivuilla.