Kaupunginhallituksen avoin kokous ja yleisötilaisuus 29.5.2023 klo 16.30 Juankoskella

Kuopion kaupunginhallituksen suunnittelukokous 29.5.2023 pidetään Juankosken virastotalolla julkisena kokouksena. Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kokouksen kulkua paikan päällä virastotalolla. Kokouksessa käsitellään muun muassa Kuopion maaseutuohjelman tilannekatsaus.

Kuntalain mukaisesti muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää. Toisaalta kuntalaki velvoittaa osaltaan kuntia edistämään kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toimintaan. Yksi osallisuuden ja edistämisen keino on kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen järjestäminen kaikille kuntalaisille avoimena tilaisuutena.

Kaupunginhallituksen avoin kokous 29.5.2023 alkaa klo 16.30.

Kokouksen jälkeen klo 17.30 kuntalaisilla on mahdollisuus keskustella kaupunginhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden kanssa.

Tervetuloa!
Kuopion kaupunginhallitus