Väinölänniemelle kaksisuuntainen pyöräliikenteen katuosuus

Kesäinen ilmakuva Väinölänniemeltä

Kaksisuuntainen pyöräliikenne sallitaan Väinölänniemen yksisuuntaisella katuosuudella Kuopionlahden puolella. Liikennejärjestely toteutetaan 5. kesäkuuta mennessä.

Väinölänniemellä on tällä hetkellä noin 900 metriä pitkä yksisuuntainen katuosuus Kuopionlahden puolella. Yksisuuntainen osuus alkaa Honkasaarentieltä ja jatkuu Snellmaninkadun kohdalle. Kyseessä olevalle katuosuudelle on toivottu pyöräilyn mahdollistamista kaksisuuntaisena, mikä tuli mahdolliseksi vuonna 2020 voimaan tulleen tieliikennelain myötä.

Karttakuva Väinölänniemen kaksisuuntaisesta pyöräliikenteen katuosuudesta
Karttakuvassa sinisellä merkittynä nykyinen yksisuuntainen osuus, jossa pyöräily on jatkossa sallittua molempiin suuntiin. Kuva: Kuopion kaupunki

Pyöräily osoitetaan rannan puolelle. Pyöräilyn salliminen osoitetaan liikennemerkein:

  • Yksisuuntainen tie (E14), lisäkilvellä (H12.10): polkupyörä ja lisäksi tekstillä “ei koske”.
  • Kielletty ajosuunta (C17), lisäkilvellä (H12.10): polkupyörä ja lisäksi tekstillä “ei koske”.

Katso kuvat liikennemerkeistä.

Lisäksi liittymäkohtiin osoitetaan pyöräkaistat tiemerkinnöin. Pyöräkaistan on tarkoitus ohjata autoliikenne ryhmittymään siten, että pyöräliikenteen eteneminen risteyksen läheisyydessä ei häiriinny.

Lisätietoja:
Hanna Myllynen, suunnitteluinsinööri, Kuopion kaupunki, 044 718 5333, hanna.myllynen(at)kuopio.fi