Kuopiossa kerättiin 4217 pussillista roskia

Kuopio oli mukana YLEn järjestämässä valtakunnallisessa Miljoona roskapussia -kampanjassa ja sen aikana Kuopiossa kerättiin yli 4000 pussillista roskia. Kampanjan tavoitteena oli innostaa ihmisiä keräämään ympäristöstä miljoona pussillista roskia sekä vähentää välinpitämättömyyttä ympäristön roskaamista kohtaan. Kampanja käynnistyi 13.4. ja päättyi 14.6.2023 YLEn päätöslähetykseen. Vaikka kampanja on jo päättynyt, roskapihtejä voi jatkossakin lainata Kuopion alueen kirjastoista ja myös kaupungin talkooavustusta voi anoa tulevia roskatalkoita varten.

YLEn järjestämässä kampanjassa oli mukana kaikkiaan 174 kuntaa ja kaupunkia sekä lukuisia järjestöjä ja yhdistyksiä ympäri Suomen. Kampanjan aikana YLEn laskuriin merkittiin yhteensä 210 372 kerättyä roskapussia, Kuopiosta roskia kerättiin 4217 pussillista. Kuopio sijoittui kampanjassa sijalle 8, kun tarkastellaan pelkästään kerättyjen roskapussien määrää. Eniten roskia kerättiin Helsingissä, jossa luku oli 14 531.

Kuopion kaupunki osallistui kampanjaan tiedottamalla, järjestämällä roskaretken ja roskakävelyitä, lainaamalla kuntalaisille roskapihtejä sekä jakamalla avustusta roskatalkoita varten.

“Kampanja oli oikein onnistunut ja innosti selvästi mukaan monia uusiakin roskien kerääjiä.”

Ympäristöasiantuntija Mari Turunen, Kuopion kaupunki

– Kirjastojen roskapihtejä lainattiin ahkerasti ja myös koululaiset saatiin lukuvuoden lopussa roskatalkoisiin mukaan. Esimerkiksi Martti Ahtisaaren koulun oppilaat keräsivät toukokuussa parin viikon aikana noin 100 pussillista roskia Saaristokaupungin teiltä ja jalkakäytävien reunuksilta, toteaa Mari.

Kampanjan aikana roskapihtejä oli mahdollista lainata valtuustotalolta sekä Kuopion pääkirjastosta ja lähikirjastoista. Valtuustalolta roskapihtejä ei enää jatkossa voi lainata, mutta kirjastojen lainausvalikoimiin pihdit jäävät myös kampanjan jälkeen.

Kaupungilta anottava avustus roskatalkoita varten oli myös hyvin suosittu, roskatalkoita ilmoitettiin kaupungin kunnossapitoon yhteensä noin kymmenkunta koko kampanja-aikana. Avustuksia roskatalkoita varten voi anoa myös jatkossa, sillä Kuopiossa talkoorahaa jaetaan vuosittain. Talkoorahaa voivat hakea asukas- ja kaupunginosayhdistykset, kylätoimikunnat ja muut vastaavat yleishyödylliset järjestöt sekä useampien taloyhtiöiden muodostamat toimikunnat tai kaupunkikuvallisesti merkittävien tapahtumien tapahtumajärjestäjät. Talkooavustusta voi hakea roskatalkoiden järjestämistä ja yleisten alueiden siistimistä varten. Avustus sisältää roska- ja jätesäkkejä roskien keruuta varten, roskien poisviennin sekä tarvittaessa roskalavan.

Lue lisää talkooavustuksen hakemisesta sivuiltamme.

Lisätietoja:
Mari Turunen, ympäristöasiantuntija, Kuopion kaupunki, 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi
Emilia Vartiainen, ympäristöasiantuntija, Kuopion kaupunki, 044 718 2148, emilia.vartiainen(at)kuopio.fi

Talkooavustus ja sen hakeminen:
Jari Savinainen, Kuopion kaupunki, 044 718 5552, jari.savinainen(at)kuopio.fi