Myymälöissä jauhettujen jauhelihojen laatu kartoitettiin

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto toteutti kevään 2023 aikana projektin, jossa kartoitettiin elintarvikenäytteenoton avulla Kuopion vähittäismyymälöissä itse jauhettujen sikaa ja nautaa sisältävien jauhelihojen mikrobiologista laatua. Kuopion vähittäismyymälöissä itse jauhettujen jauhelihojen mikrobiologinen laatu todettiin hyväksi.

Näytteitä haettiin 12 eri myymälästä kahtena eri kierroksena maaliskuussa ja toukokuussa näytteenotosta etukäteen
ilmoittamatta. Näytteitä saatiin yhteensä 22 kappaletta. Näytteitä otettiin palvelutiskeistä pakkaamattomasta jauhelihasta (13 kpl) ja myymälöissä valmiiksi pakatuista jauhelihoista (9 kpl).

Jauhelihoista tutkittiin kokonaismikrobipitoisuus ja Escherichia coli -bakteerit, jotka kuvaavat tuotteiden mikrobiologista laatua. Salmonellaa ei tutkittu, koska kaikki jauhelihat oli valmistettu suomalaisesta lihasta.

Tutkimustulokset olivat poikkeuksellisen hyviä:

  • Mikrobiologiselta laadultaan hyviä näytteitä oli 22 kpl (100 %).
  • Mikrobiologiselta laadultaan huonoja näytteitä oli 0 kpl (0 %).

Asiakasvalituksia jauhelihojen huonosta laadusta ei ole Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollolle 2020-luvulla juurikaan saapunut. Projekti ei anna aihetta muihin jatkotoimenpiteisiin tai valvonnan tehostamiseen.

Lisätietoja:
Mikko Raatikainen, ympäristöterveystarkastaja, Kuopion kaupunki, mikko.raatikainen@kuopio.fi, 044 718 2276