Kaupunginhallituksen päätöstiedote 7.8.2023

Kuopion kaupunginhallituksen syksyn ensimmäinen kokous 7.8.2023 pidettiin kaikille avoimena suunnittelukokouksena Riistavedellä, Kokouksen jälkeen kuntalaisilla oli mahdollisuus keskustella kaupunginhallituksen jäsenten ja viranhaltijoiden kanssa.

Suunnittelukokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

  • Riistaveden alueen tonttitarjonta ja sen kehittäminen
  • Hallintojohtajan virkavalinnan vahvistaminen
  • Kaupunginhallituksen kokouspäivän muutos

Riistaveden alueen tonttitarjonta ja sen kehittäminen

Riistaveden alue koostuu Itä- ja Länsi- Riistavedestä ja Melalahden taajamasta. Väestömäärä on ollut viime vuosina ollut hitaasti vähenevä ja väestösuunnitteen mukaan vuonna 2030 alueella asuisi yhteensä n. 2000 asukasta. Asuntorakentaminen alueella on ollut viime vuosina vähäistä. Elokuussa on valmistunut uusi Riistaveden monitoimijatalo, jossa tulevat toimimaan perusopetus, esiopetus, nuorisopalvelut, kirjasto, kansalaisopisto, liikunta- ja yhdistystoiminta sekä kuntalaiset eri tavoin.

On odotettavissa, että Riistaveden alueen houkuttelevuus asuinalueena kasvaa, kun Karjalan lennosto saa uudet F35 hävittäjät vuosikymmenen lopulla ja Suomen Nato-jäsenyys alkaa näkyä paikallisella tasolla. Jo parhaillaan lentokentän alueella on käynnissä mittavat infrainvestoinnit. Taajaman houkuttelevuuteen vaikuttaa jatkossa myös VT9 uusi tielinjaus välillä Melalahti-Vartiala. Noin 20 m€ hankkeen tiesuunnitelman pitäisi valmistua tänä vuonna, mutta hankkeen toteutusajankohta on avoin.

Kokouksessa esitellään alueen tämänhetkistä tonttitarjontaa ja kysyntää sekä keskustellaan alueen kehittämistarpeista.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Hallintojohtajan virkavalinnan vahvistaminen

Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Hallintojohtajan virka on täytetty ehdollisena kaupunginhallituksen päätöksellä 19.6.2023 § 217. Virkaan valittu Tero Oinonen on toimittanut tarvittavan selvityksen ja valintapäätös voidaan vahvistaa.

Kaupunginhallitus vahvisti hallintojohtajan virkavalinnan.

Kaupunginhallituksen kokouspäivän muutos

Kaupunginhallituksen kokouspäiväksi on viime vuoden lopulla vahvistettu 21.8.2023, jota esitetään peruttavaksi. Kuopion kaupungin hallintosäännön mukaan puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kaupunginhallitus päätti, että 21.8.2023 kokous perutaan.

Kokouslistat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki (oncloudos.com)

Avoin suunnittelukokous kiinnosti kuntalaisia ja väkeä oli paikalla runsaasti. Kokouksen jälkeen pidetyssä yleisötilaisuudessa asukkaita kiinnosti erityisesti alueen kehitys, tonttitarjonta ja satama-alueet.