Tietoa ja iloa Hyvän Olon Olohuoneessa

Eläkeläisleidit keskustelevat iloisesti keskenään

Kuopion kansalaisopiston senioriaamupäivät muuttuvat syksyllä 2023 Hyvän Olon Olohuoneiksi.

Hyvän Olon Olohuone on senioreille suunnattu maksuton tilaisuus, jossa kohdataan kerran kuukaudessa kahvikupin ja pienen makean äärellä. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, jotka kaikki käsittelevät hyvää ikääntymistä. Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa ja ne koostuvat teoriaosuudesta, yhteisestä keskustelusta sekä pienistä tehtävistä, jotka innostavat niin omaan pohdintaan kuin yhteiseen ajatusten vaihtoon.

Syksyn aiheet liittyvät asumiseen, uneen, aivojen terveyteen sekä tunteisiin

Miten sinä haluaisit asua? Mikä merkitys laadukkaalla unella on kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme? Millaiset asiat vaalivat aivojen terveyttä? Miten ottaa haltuun tunteiden vuoristorata ja kohdata sekä löytää merkitystä myös vaikeista tunteista?

Keväällä keskustellaan taloudellisesta mielenrauhasta, jonka vaikutus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on suuri. Pureudumme myös liikuntaan ja hyvinvointiin arjessa, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja tuovat mielekkyyttä elämään. Kevätkauden päättää aihe Oma ääni kuuluviin asiakirjojen kautta. Myös se rakentaa omalta osaltaan sisäisen turvallisuuden tunnetta.

Tunnelmaa ja teemoja luotsaavat yhdessä suunnittelijaopettaja Hanna-Reetta Metsänheimo Kuopion kansalaisopistosta ja vanhuuden ennakoinnin asiantuntija Tarja Siltanen VTKL:sta.

Tule mukaan kahvittelemaan Puistokartanon Kallavesisaliin tai osallistu verkon välityksellä joko kotoa tai etäkatsomoista Zoom-sovelluksen kautta. Kuopiossa on kaikille avoimia etäkatsomoita Pääkirjastossa, Kohtaamossa, Neulamäen kirjastossa, Melankadun toimintakeskuksessa ja SPR Kuopion tiloissa (Puijonkatu 9).

Oppimisalusta laajentaa Olohuonetta

Hyvän Olon Olohuone saa rinnalleen myös kaikille avoimen oppimisalustan. Alustalta löytyvät mm. tapaamisten videotallenteet, pohdintatehtävät sekä muuta mielenkiintoista aineistoa aiheen tiimoilta. Oppimisalusta avautuu 7.9.2023 ja löytyy Kuopion kansalaisopiston peda.netistä (peda.net/kuopio/kansalaisopisto) Terveyden ja hyvinvoinnin ainealueen alta.

Hyvän Olon Olohuoneen toiminta-ajatus seisoo vahvasti WHO:n terveen ikääntymisen vuosikymmenen (2020–2030) ja kansallisen ikäohjelman (vuoteen 2030) jalustalla, jossa tärkeinä toiminnan alueina ovat mm. ikäystävälliset ympäristöt sekä ikääntyneiden oman äänen kuuleminen. Kuopion tavoite on olla vuonna 2030 Hyvän elämän pääkaupunki. Hyvän Olon Olohuoneen toiminta pyrkii ikääntyvien osalta tukemaan tätä strategiaa ja luomaan uudenlaista kohtaamista ja tarjoamaan merkityksellisen paikan koronan jälkeiseen sosiaaliseen tarpeeseen.

“Haluamme luoda uudenlaisen, rennon ja ikäystävällisen kohtaamispaikan, joka kannustaa lähtemään liikkeelle ja tapaamaan muita”, Metsänheimo toteaa.

“Toisten kohtaaminen voi osaltaan tuoda iloa ja lisätä elämän merkityksellisyyttä.”

“Kaikki ovat tervetulleita Hyvän Olon Olohuoneeseen, jonka teemat koskettavat meitä kaikkia, vaikka pääpaino onkin ikääntymisen ennakoinnissa.”

Metsänheimo ja Siltanen ovat vakuuttuneita, että läsnä olevien ja välittävien yhteisöjen rakentamisen kautta voidaan tuoda yhteiskuntaamme paljon arvokasta ja ihmiselämää voimaannuttavaa ja samalla hyvää ikääntymistä tukevaa yhteisöllisyyttä.

“Yhteisössä syntyvän dialogin kautta on mahdollista myös kuulla senioreiden toiveita ja kiinnostuksen kohteita esim. kansalaisopistossa opiskeltavia aineita ja kursseja kohtaan. Tällöin voimme kehittää Kuopion kansalaisopiston senioriopetusta vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita ja toiveita.”

“Viimevuosina ekososiaalisen sivistyksen opit ovat rantautuneet myös vapaaseen sivistystyöhön. Senioriopiskelijoiltamme on tullut toiveita merkityksellisyyden teemojen opiskelusta ja hyvää elämää tukevista opintokokonaisuuksista. Toivottavasti Hyvän Olon Olohuone pystyy vastaamaan näihin toiveisiin”, Metsänheimo toteaa ja kannustaa kaikkia merkitsemään Hyvän Olon Olohuoneen päivät omaan kalenteriinsa.

Tietoa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Hyvän Olon Olohuoneen ytimessä ovat tiedon lisääminen asiantuntijapuheenvuorojen ja yhdessä syntyvien keskustelujen kautta. Lisäksi tärkeitä teemoja ovat yhteisöllisyys, merkityksellinen elämä, positiivinen ikääntyminen ja osallisuuden lisääminen. Hyvän Olon Olohuone haluaakin edistää ikääntymisen voimavaroja ja hyvinvoivan vanhuuden arjen sisältöjä vahvistavaa vuorovaikutusta. Samalla se kokoaa osallistujia yhteen myönteisen vanhuuden dialogin äärelle ja edistämään vanhuuden ennakointia.

Siltanen tuo esille, että jokaisella tulee olla mahdollisuus omannäköisen ja mielekkään elämän jatkumiseen niin pitkään kuin mahdollista. Oman ikääntymisen ennakointi on normaali osa elämänkulun suunnittelua, aivan kuten opintojen tai työuran suunnittelu nuorempana. Silti vanhenemiseen saattaa liittyä negatiivisia mielikuvia ja pelkoja, joiden takia koko asiaa ei haluta edes ajatella (VTKL kansalaiskysely 2022). Ikääntyminen voi tuoda mukanaan myös uusia mahdollisuuksia ja uudenlaista vapautta. Saatat kuitenkin viettää eläkkeellä vuosikymmeniä elämästäsi. Miksi et siis suunnittelisi jo hyvissä ajoin juuri oman näköistäsi ja itsellesi mielekästä eläkeikää? Unelmiaan voi toteuttaa vielä vanhanakin, mutta unelmat vaativat johdonmukaista suunnittelua ja valmistautumista.

Siltanen ja Metsänheimo toivovatkin tämän uuden konseptin tuovan esille vahvasti myös positiivista ikääntymistä. Ikääntyvien viisaus ja näkemys on aika nostaa enemmän esille ja muuttaa käsitystä arvostavampaan suuntaan. Ikääntyvien ryhmä on hyvin moninainen eikä ole yhtä oikeaa tapaa vanheta. Omaa ikääntymistä kannattaa lähestyä avoimin mielin ja pohtia, mihin kaikkiin asioihin voi itse vaikuttaa ja millaista vanhuutta haluaa elää nyt tai tulevaisuudessa. Haastamme sinut mukaan pohtimaan, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja millaista polkua juuri sinä haluat kulkea. Hyvän Olon Olohuoneen tapaamisten kautta toivomme sinu

Tapaamisiin Hyvän Olon Olohuoneessa. Olet lämpimästi tervetullut!

Teksti: Hanna-Reetta Metsänheimo & Tarja Siltanen