Kompostoinnissa muistettava noudattaa ohjeita – tarkastuskäyntejä ennakkoon valituilla kohdealueilla

Kompostointia koskevia tarkastuskäyntejä tehdään Kuopion alueella 30.8.2023 ja 6.9.2023. Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tekee tarkastuksia ennakkoon valituilla kohdealueilla sellaisille kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet Jätekukolle kompostoivansa biojätteet kotikompostorissa. Käynnillä tarkastetaan kompostoinnin asianmukaisuus sekä opastetaan kompostoinnissa.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat tehneet Jätekukon toimialueella kompostointitarkastuksia säännöllisesti vuosittain. Tarkastusten perusteella kompostoinnin asianmukaisuus on jatkuvasti parantunut. Esimerkiksi vanhoista pakastimista tehtyjä kompostoreita tulee vastaan aiempia vuosia harvemmin. Tyypillisimpiä puutteita kompostoinnissa ovat olleet puutteellinen haittaeläinsuojaus tai liian vähäinen seosaineen käyttö. Toisinaan on myös tullut esille, ettei kiinteistöllä kompostoida biojätteitä, vaikka ilmoitus kompostoinnista on tehty.

Kompostoinnista on hyötyä

Kotitalouksilla on mahdollisuus kompostoida kiinteistöllään syntyvät biojätteet itse, ja etenkin haja-asutusalueella se on yleensä järkevin tapa käsitellä biojätteet. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus Jätekukolle. Tällä hetkellä Jätekukon toimialueella noin puolet omakotikiinteistöistä kompostoi biojätteet. Taajama-alueella kiinteistöt voivat kompostoinnin sijaan liittyä biojätteen erilliskeräykseen.

Kompostoimalla biojätteistä saa ravinnepitoista multaa kotipuutarhaan. Kompostoinnista on myös taloudellista hyötyä, koska biojätteen lajittelu vaikuttaa vakituisilla asuinkiinteistöillä jätehuollon perusmaksuun. Lisäksi sekajäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää, kun biojätettä ei laiteta sekajätteen joukkoon. Myös sekajätteen jatkokäsittelyn kannalta on tärkeää, että biojäte lajitellaan erilleen sekajätteestä.

Oikeaoppinen kompostori suojaa haittaeläimiltä ja toimii päästöittä

Asianmukainen kompostori on suljettu ja hyvin ilmastoitu, ja siinä on kansi ja pohja tai pohjaverkko. Kompostorin tulee olla haittaeläimiltä suojattu eli siinä ei saa olla yli seitsemän millimetrin rakoja. Kompostori voi olla tehdasvalmisteinen tai sen voi tehdä itse, kun pitää huolen rakenteellisista vaatimuksista. Kompostoria ei kuitenkaan saa tehdä vanhasta pakastimesta tai muusta kylmälaitteesta, koska ne sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Kompostia on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Rakenteeltaan puutteellinen tai huonosti hoidettu kompostori voi aiheuttaa rottaongelmia tai hajuhaittoja.

Tarkempia ohjeita kompostoinnista löytyy Jätekukon sivuilta.