Ilmanlaatu kesä-heinäkuun aikana pääosin tyydyttävällä ja hyvällä tasolla

Ilmanlaatu oli kesäkuussa keskimäärin tyydyttävä. Heinäkuussa ilmanlaatu oli pääosin hyvä. Kesäkuu oli kuiva ja
lämmin, mikä näkyi korkeampina hiukkaspitoisuuksina. Heinäkuu oli myös lämmin mutta sateisempi, mikä laski hiukkaspitoisuuksia.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat kesäkuussa tyydyttävällä ja heinäkuussa pääosin hyvällä tasolla. Pienhiukkasten pitoisuudet olivat kesäkuussa välttävällä ja heinäkuussa tyydyttävällä tasolla. Typpidioksidipitoisuudet olivat kesä-heinakuussa pääosin hyvällä tasolla. Rikkidioksidin pitoisuudet olivat Sorsasalossa kesäkuussa tyydyttävällä ja heinäkuussa hyvällä tasolla. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat hyvällä tasolla. Otsonipitoisuus oli kesäkuussa välttävällä ja heinäkuussa tyydyttävällä tasolla.

Pienhiukkaspitoisuus oli hyvin lähellä WHO:n ohjearvoa Kuopiossa ja Siilinjärvellä kesäkuussa. Ohje- tai tavoitearvojen ylityksiä ei kesä-heinäkuussa kuitenkaan mitattu.

Siilinjärven Kolmisopissa aloitettiin hiukkasmittaukset 31.7.2023. Tulokset raportoidaan elokuusta alkaen.

Tutustu Kuopion ja Siilinjärven kesä-heinäkuun ilmanlaaturaporttiin

Ilmanlaadun mittaukset Kuopiossa ja Siilinjärvellä

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset ovat nähtävissä verkkosivulla ja Ilmatieteen laitoksen valtakunnallisilla ilmanlaatusivuilla.

Mittaustulokset ovat nähtävissä myös mobiilisovelluksessa KuopioAir, joka on ladattavissa Android-käyttöjärjestelmälle Google Play Storesta ja IOS-käyttöjärjestelmälle Appstoresta.

Lisätietoja:
Kuopion kaupunki/alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, 044 7182 142
Mittaaja: Aeri Oy