Stadionhanke etenemässä päätöksentekoon

Keskuskentän stadionhankkeen valmistelu ja poliittinen päätöksenteko etenevät. Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.6.2021 keskuskentän stadionin hankesuunnitelman kategorian 3 mukaisena 6 000 katsomopaikan areenana. Hankkeen edetessä on samalla selvitetty mahdollisen UEFA:n Hat Trick-tuen kustannusvaikutuksia kategorioiden 3 ja 4 välillä sekä mahdollisuutta saada hankkeelle opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.

Kuopion kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille esiteltiin tänään torstaina 24.8. hankkeen tämänhetkistä tilannetta. Päättäjille kuvattiin tarkempia tietoja hankkeen kustannusten muutoksista ja rahoitusmalleista sekä UEFA:n stadionkategorioiden 3 ja 4 välisiä eroja.

Stadionhankkeen rakentamis- ja rahoitusmallin on tarkoitus noudattaa Kuntolaaksossa jo toteutettua leasing- ja elinkaarimallia. Siinä hankkeen rahoittajana ja omistajana toimii yksityinen toimija, joka on laatinut pitkäaikaisen leasing-sopimuksen Kuopion kaupungin kanssa. Ylläpitopalveluista vastaava toimija vastaa rakennuksen käytettävyydestä sopimuskauden ajan. Vuokra- ja ylläpitoaika on 20 vuotta, jonka jälkeen kaupunki lunastaa kohteen omaan taseeseen.

Hankkeen eteneminen vaatii molempien osapuolten (Kuopion kaupunki ja KuPS Oy) hyväksyntää toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Hanke etenee Kuopion kaupungin osalta kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoon mahdollisimman pian syksyn aikana, jolloin ratkaistaan hankkeen lopullinen muoto ja koko. Tämän jälkeen tehdään hankeen puitesopimus ja stadionin konkreettisia rakennussuunnitelmia voidaan ryhtyä laatimaan. Päätöksenteon tarkka aikataulu julkistetaan heti, kun hanke on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn.