Kuopion kaupunginjohtaja esittää kokonaisturvallisuuden osaamiskeskusta Kuopioon

Valtiosihteerityöryhmä selvitti kesän 2022 aikana toimenpiteitä, joilla itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan. Helmikuussa 2023 Itä-Suomen visiotyöryhmän loppuraportissa todetaan, että Itäisessä Suomessa on vahva fyysinen ja digitaalinen turvallisuusosaaminen, joka tuottaa osaamista ja ratkaisumalleja muualle Suomeen sekä Eurooppaan. Itäisen Suomen ratkaisut parantavat EU:n omavaraisuutta, ja ne ovat myös osa Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 2023:9 Itäinen Suomi – uusi suunta) 

Raportissa esitetään, että itäiseen Suomeen tulisi luoda kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus. Sen kautta tuettaisiin osaamista ja ratkaisumalleja Suomen ja Euroopan kokonaisturvallisuuteen (mm. ruokatuotanto, hajautettu energiatuotanto, palvelut, logistiikka, terveydenhuolto, viranomaisyhteistyö) sekä vietäisiin eteenpäin kokonaisvarautumisen ja huoltovarmuuden osaamista.

Kaupunginjohtaja Soile Lahti haluaa nyt viedä ajatusta konkretiaan ja esittää kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen perustamista Kuopioon.

– Kuopiossa on vahva osaamiskeskittymä kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin mukaisista asioista ja erinomaiset edellytykset kehittää kokonaisturvallisuutta tulevaisuuden tarpeen huomioiden. Kuopiossa toimivat muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Savonia AMK:n ja Luonnonvarakeskuksen Maaningan yksiköt harjoittavat korkeatasoista tutkimustyötä ja tarjoavat koulutusmahdollisuuksia kokonaisturvallisuusmallin kannalta keskeisillä osa-alueilla.

– Kuopion alueella on myös valtakunnallisesti toimiva Pelastusopisto sekä Karjalan lennosto, johon mm. uudet F35-hävittäjät tulevat sijoittumaan. Alueen viranomaisilla, yrityksillä ja järjestöillä on jo nyt vahvaa yhteistoimintaa myös laajemmin koko Itä-Suomeen, kuten Pohjois-Karjalan rajavartiostoon ja Kainuun prikaatiin, mikä tarjoaa erinomaiset edellytykset osaamiskeskuksen työlle.

Turvallisuuden osaamiskeskus toimisi tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisten kokonaisturvallisuustoimijoiden kuten Turvallisuuskomitean ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa sekä kytkeytyisi maanpuolustuskorkeakoulun ja aluehallintovirastojen järjestämiin valtakunnallisiin ja alueellisiin maanpuolustuskursseihin. Lisäksi osaamiskeskus voisi työskennellä tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuskoulutuksen sekä Vaasan yliopiston uuden kokonaisturvallisuuden koulutusohjelman kanssa.

– Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli on suomalainen siviilivarautumisen taidonnäyte, jolla on edellytykset olla myös kansainvälinen vientituote. Suomi tuo uutena Nato-jäsenmaana puolustusliittoon korkeatasoisen siviilivalmiustyön ja kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin. Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen perustamisella näin paitsi vahvistettaisiin kansallista turvallisuuttamme ja varautumista erilaisiin kriiseihin, myös vahvistettaisiin Suomen asemaa kansainvälisesti, Soile Lahti toteaa.