Vedenjakelukatkos Niiralassa tiistaina 12.9.2023

Kuopion Vesi rakentaa vesihuoltoa Kuopion Niiralassa Välikatu 4-6:n kohdalla, minkä vuoksi Rajakatu 11 ja 13 sekä Huuhakatu 14 ja 16 kiinteistöjen vedenjakelu keskeytyy tiistaina 12.9.2023 klo 9.00-14.00 väliseksi ajaksi.

Vedenjakelukatkoksen kestoaika on arvioitu. Kuopion Vesi pyrkii tekemään työn mahdollisimman nopeasti ja ilmoitetun katkoksen aikana, mutta katkos voi kestää myös ilmoitettua kauemmin. Mikäli katkos oleellisesti pitenee ilmoitetusta, siitä ilmoitetaan Kuopion Veden verkkosivuilla www.kuopionvesi.fi ja tekstiviestillä häiriöviestipalvelun käyttöönottaneille asiakkaille. Häiriöviestipalvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä Kuopion Veden verkkosivuilla. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Suosittelemme varaamaan ennalta noin vuorokauden tarvetta vastaavan määrän talousvettä astioihin.
Työn jälkeen vedessä voi esiintyä värjääntymistä, koska työstä johtuva paineen vaihtelu voi irrottaa putkistosta rauta- ja mangaanisaostumia. Vettä kannattaa tarvittaessa juoksuttaa saostumien poistamiseksi kiinteistönne sisäisistä putkista.
Tietoja työstä voi kysyä työaikana (klo 07.00-15.00) numerosta 044 718 5400 ja työajan ulkopuolella numerosta 0500 203 023.

Kuopion Vesi pahoittelee työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja häiriöitä.