Kaupunginhallituksen päätöstiedote 11.9.2023

Kuopion kaupunginhallitus kokoontui jälleen maanantaina 11.9.2023 ja kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Jynkän päiväkoti -uudisrakennushankkeen osallistujien valinta kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen

Kuopion talousarvion investointiosassa Jynkän päiväkodin uudisrakennushankkeelle on varattu 6,8 M€ 6-ryhmäisen päiväkodin rakentamiseen. Hankkeen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka. Hankkeessa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hakemisesta ja rakentamisesta.

Osallistumisvaiheessa valitaan ehdokkaista kolme osallistujaa neuvotteluvaiheeseen ja lähetetään neuvottelukutsut. Valittujen osallistujien kanssa tapahtuvan ehdotussuunnittelun ja neuvottelutyöpajojen jälkeen saadaan lopulliset tarjoukset, jotka sisältävät suunnitelmaehdotukset ja alustavan tavoitehinnan.

Tarjousvaiheessa tarjouksista hyväksytään hinta-laatusuhteiltaan paras tarjous hankinta-asiakirjoissa esitettyjen tarjousten vertailuperusteiden mukaisesti.

Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan mennessä 11 kpl. Kaikki ehdokkaat täyttivät soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Ehdokkaista eniten pisteitä saivat Rakennusliike Lapti Oy, Lujatalo Oy ja Jalon Rakentajat Oy.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se valitsee Jynkän päiväkodin yhteistoiminnallisen KVR-urakan kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen Rakennusliike Lapti Oy:n, Lujatalo Oy:n ja Jalon Rakentajat Oy:n.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2024

Vuoden 2024 talousarvion valmistelu on aloitettu keväällä ja palvelualueet ovat esittäneet näkemyksensä toimintaympäristön muutoksista ja toiminnan painopisteistä kehysvalmisteluun. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kaupunginvaltuuston 16.5.2022 vahvistama Kuopio 2030 -strategia, johon talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelu perustuu.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 12.6.2023 talousarviokehyksen sekä talousarvion laadintaperiaatteet vuodelle 2024, joiden pohjalta talousarvioesitys vuodelle 2024 on valmisteltu. Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen toimintaympäristön muutokset, toiminnan painopisteet, toimenpiteet valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin, toimintatulot ja -menot sekä henkilöstösuunnitelma on esitetty kokousasian liitteenä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 5.10.2023. Kaupunginhallitus antaa oman esityksensä vuoden 2024 talousarviosta 30.10.2023 ja kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2024 talousarviosta 27.11.2023.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualueen, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen talousarvioesityksen vuodelle 2024.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen.

Kaupunginhallituksen kokouslistat liitteineen ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://kuopio.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2