Kannanotto: Pelastusopiston rahoitusta lisättävä

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon liiton kannanotto 18.9.2023

Maahan tarvitaan kipeästi pelastusalan ammattilaisia – valtakunnallisen Pelastusopiston rahoitusta lisättävä, jotta suunnitellut koulutuslisäykset pääsevät liikkeelle

Ammattitaitoisista pelastajista on pulaa ja valtakunnallinen tilanne on huolestuttava. Pelastustoimen päätoimiseen koulutukseen on vetovoimaa ja kiinnostavuutta, mutta aloituspaikkoja on tällä hetkellä liian vähän tarpeeseen nähden. Nykyiset koulutusmäärät eivät tule riittämään tulevaisuudessa kaikkien virkojen eikä sijaisuuksien täyttöön. Myös muuttunut turvallisuustilanne vaatii laajaa valmiuksien ja varautumisen päivittämistä ja valtakunnallisen Pelastusopiston osaamisen ja sen mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys on suurin tulevaisuuden toiminnallinen riski. Siksi koulutusmääriä pitää lisätä. Kuopiossa sijaitseva valtakunnallinen Pelastusopisto pystyy toteuttamaan sen ammattitaitoisimmalla tavalla, kustannustehokkaasti ja viimeisintä tutkimustietoa hyödyntäen. Valtakunnallinen Pelastusopisto vastaa koko pelastustoimen tutkimuksen koordinoinnista Suomessa ja integroi tutkimustulokset Pelastusopiston opetussisältöihin. Pelastusopiston kampuksen monipuoliset tilat ja 38 hehtaarin kokoinen, kattava 50 simulaattorin harjoitusalue tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet niin pelastustoiminnan, ensihoidon kuin hätäkeskustoiminnan harjoitteluun.

Työvoimatarpeesta huolehditaan parhaiten riittävällä määrällä opiskelupaikkoja ja pitkäjänteisellä koulutussuunnittelulla. Työvoimapulaan vastatakseen Pelastusopiston pitää kouluttaa pelastajia tulevina vuosina yli 1 000 enemmän kuin nykyisellä tahdilla koulutetaan. Pelastusopistossa on jo tehty suunnitelmat ja osa valmistelevista toimenpiteistä tuon yli 1000 pelastajan lisämäärän kouluttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Työtä tehdään niin osaamistavoitteiden, toteuttamissuunnitelmien, viestinnän kuin hankintojen osalta. Suunniteltu pelastajalisäys voidaan toteuttaa vain, jos saadaan riittävä rahoitus. Mikäli rahoitusta ei saada kuntoon, päinvastoin uhkana on nykyisen aloituspaikkamäärän lasku.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon maakuntaliitto pitävät erittäin tärkeänä sitä, että valtakunnallisen sisäministeriön alaisen Pelastusopiston toimintaedellytykset ja koulutuksen laajentamismahdollisuudet turvataan sekä toimintaa kehitetään ja vahvistetaan Kuopiossa. Ensi vaiheessa tämä edellyttää Pelastusopiston lisäresursointia 4,5 miljoonalla eurolla valtion vuoden 2024 budjetissa. Seuraavina vuosina resurssitarve on 6,6 miljoonaa/vuosi siten, että jo valmistelussa olleet koulutuslisäykset voidaan toteuttaa. Pelastusalan rahoitusta tulee jatkossa kehittää pitkäjänteisesti. Pelastusopisto on olennainen osa vahvistuvaa Kuopion kokonaisturvallisuuden osaamiskeskittymää, jolle on voimakasta kansallista tarvetta ja kasvavaa kansainvälistä kysyntää.    

Aleksi Eskelinen, kaupunginhallituksen pj.
Soile Lahti, kaupunginjohtaja
Mira Kokkonen, maakuntahallituksen pj
Satu Vehreävesa, vs. maakuntajohtaja