Kuopio tarjoaa vahvaa osaamistaan kokonaisturvallisuudesta koko Suomen hyväksi

Kuva: Wille Markkanen

Itäisen Suomen visiotyöryhmän raportissa (3/2023) yhtenä toimenpiteenä nimetään kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen perustaminen alueelle. Suomessa on käynnissä turvallisuusaiheisia aloitteita eri puolilla maata ja selkeä tarve laajalle yhteistyölle. Kuopio on valmis ottamaan vastuuta kokonaisuudesta ja tarjoamaan Suomelle vahvaa osaamista kokonaisturvallisuuden kehittämisestä.

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Varautumisen tavoitteena on turvata yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja varmistaa niiden toimintakyky normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

− Tulevaisuuden tavoitetilana on rakentaa kansallinen kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus Kuopioon, joka yhdessä kumppaneidemme muodostaman verkoston avulla tuottaisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, kehitystä ja koulutusta kokonaisturvallisuuden eri osa-alueista, kertoo kaupunginjohtaja Soile Lahti.

Kuopiossa on vahvaa osaamista kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin mukaisista asioista ja erinomaiset edellytykset kehittää kokonaisturvallisuutta tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Kuopiossa toimivat tutkimus- ja koulutusyksiköt tuottavat korkeatasoista tietoa ja uusia ratkaisuja sekä tarjoavat koulutusmahdollisuuksia kokonaisturvallisuusmallin eri osa-alueilla. Valtakunnallinen Pelastusopisto on ainoa taho Suomessa, jolla on lakisääteinen tehtävä varautumiskoulutukseen sekä ainutlaatuista pelastusalan tutkimusta ja osaamista. Alueella sijaitsee myös koko maan huoltovarmuuden kannalta merkittävää elinkeino- ja viranomaistoimintaa.

− Kuntalaisten näkökulman huomioiminen ja henkinen kriisinkestävyys sekä yhteiskuntarauhakysymykset ovat kaupungille luontevaa toimintaa. Tässä keskeisinä toimijoina ovat järjestökenttä ja kaupungin palvelut ja kuntalaisviestintä, jatkaa Soile Lahti.

Valmisteleva ryhmä on perustettu ja kaupunki käynnistää esiselvityksen

Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti on perustanut kokonaisturvallisuusosaamiskeskusta valmistelevan työryhmän. Ryhmän jäseniksi on kutsuttu rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto, rehtori Mervi Vidgren, Savonia amk, rehtori Mervi Parviainen, Pelastusopisto, aluekehitysjohtaja, vs. maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto, toimitusjohtaja Kaija Savolainen, Kuopion alueen kauppakamari ja toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren, Savon yrittäjät, Kuopion kaupungilta markkinointijohtaja Kirsi Soininen, strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, sekä elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen. Lisäksi ryhmä kuulee asiantuntijoita eri alueilta. Kuopio kutsuu kumppanuuteen muita toimijoita kotimaassa ja kansainvälisesti. 

Ensi vaiheessa Kuopion kaupunki käynnistää aiheeseen kytkeytyvän esiselvityksen, joka selvittää mm. toimintamuotoja ja yhteistyöverkostoja. Pohjois-Savon liitossa on saman aikaisesti käynnistymässä kolmivuotinen turvallisuusklusterihanke, joka kokoaa maakunnankokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeistä elinkeinotoimintaa, koulutusta, osaamista sekä valtakunnallista yhteistyötä toiminnalliseksi verkostoksi. Nämä valmistelut toimivat tiiviissä yhteistyössä. 

Lisätietoa:

Kaupunginjohtaja Soile Lahti, puh. +358 44 718 2791